Gå direkt till innehållet

Stockholms stad ska införa kvalitetsmärkning för demenskompetens

I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar även antalet personer som får en demenssjukdom. En demenssjukdom medför ofta ett omfattande hjälpbehov och för att vård och omsorg ska ha en hög kvalitet behöver all personal ha rätt och aktuell kunskap. Därför ger Stockholms stads äldrenämnd idag äldreförvaltningen i uppdrag att i samarbete med Svenskt demenscentrum ta fram ett system för kvalitetsmärkning av demenskompetens inom hemtjänst, särskilt boende samt stadens biståndshandläggning.

– Både för den som har en demenssjukdom och för närstående är det viktigt att det finns en trygghet i att omsorgen är den allra bästa. För att underlätta den situationen ska vi införa en kvalitetsmärkning, säger Clara Lindblom (v), äldre- och personalborgarråd.

– Det är både en fördel för de som drabbats av demens och deras anhöriga att lätt kunna hitta omsorg med rätt demenskompetens och för de verksamheter som satsar på demensutbildning som får ett kvitto för sitt arbete, säger Torun Boucher (v), ordförande i äldrenämnden.

Syftet med kvalitetsmärkningen är att höja kompetensen kring demenssjukdomar och kognitiv svikt i alla delar av stadens äldreomsorg, samt skapa incitament för verksamheter att kontinuerligt erbjuda sina medarbetare utbildning. Kvalitetsmärkningen ska även underlätta för personer som drabbats demenssjukdom och deras anhöriga att välja exempelvis hemtjänstutförare eller särskilt boende.

Kvalitetsmärkningen ska kunna vara kopplad till utbildningssteg och för varje steg som uppnås får verksamheten en utmärkelse. Verksamheter som erhållit en kvalitetsmärkning ska regelbundet följas upp för att säkerhetsställa att enheten upprätthåller kompetensnivån över tid genom att kontinuerligt utbilda medarbetare som nyanställs i verksamheten.