Gå direkt till innehållet

V vill ge högre bidrag till ideella organisationer

Ideella organisationer som Läkare i Världen utgör ett viktigt komplement till den landstingsfinansierade sjukvården. Vänsterpartiet föreslog därför att verksamheten tilldelas 700 000 kronor. Dessvärre avslog landstingsborgarna vårt förslag.

Vänsterpartiet vill att extra medel ska gå till särskilt angelägna verksamheter, exempelvis Läkare i världen, vars arbete huvudsakligen bygger på volontärinsatser. Verksamheten både kompletterar och avlastar landstingets sjukvård. Dels informerar de papperslösa om deras rättigheter, dels behandlar de tusentals patienter som inte kan eller vågar söka allmän vård på egen hand.

Läkare i Världen har ansökt om ett större belopp för 2016, och med tanke på flyktingströmmen kommer det med all sannolikhet finnas skäl att förstärka organisationens samordningsfunktion och medicinska förutsättningar. De söker också bidrag till en försöksverksamhet, med bland annat screening för hepatit och tuberkulos, och en gynekologisk stol för att kunna undersöka kvinnor som inte kan eller vågar söka vanlig vård.

En annan viktig organisation är Svenska Brukarföreningen, därför vill vi även att de får ett tillskott som främjar deras verksamhet.

Håkan Jörnehed, landstingsråd

Kerstin Burman, ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden