Gå direkt till innehållet

Välkommen satsning på de äldre i regeringens budget

För oss i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad är äldreomsorgen en högt prioriterad fråga. Det gläder så klart mig som äldreborgarråd att också regeringen tillsammans med Vänsterpartiet i riksdagen väljer att lyfta fram de äldre i höstens budget.

Bland Sveriges pensionärer finns många som får klara sig på väldigt låg pension, det gäller särskilt kvinnor som har jobbat deltid eller arbetat i hemmet i hela sina liv. Därför kommer gratis öppenvård för alla över 85 år göra stor skillnad för den grupp äldre som har det allra sämst ställt. Pensionärerna får också sänkt skatt i år – ett viktigt tillskott i plånboken.

För oss i kommunerna finns ett antal satsningar som kommer att märkas i våra verksamheter. En satsning på att förebygga fallskador och en satsning på 200 miljoner kronor på ökad på kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen, till exempel för kunskapshöjning inom demens. Stockholms stad har redan påbörjat en egen satsning på höjd kompetens inom demensvård men med statsliga medel kan den göras ännu bättre. Tillsammans med den tidigare meddelade satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen på 2 miljarder per år får vi en högre kvalitet i omsorgen.

Däremot är jag kritisk till att regeringen öppnar upp för kommunerna att höja avgifterna i hemtjänsten för de som är i behov av mest hjälp i hemmet. Äldre är en grupp som i hög utsträckning har det sämre ställt ekonomiskt än andra grupper och en höjning av hemtjänstavgiften äter upp en del av pengarna som ska komma de äldre till del. En höjning av den så kallade maxtaxan i äldreomsorgen kommer vi inte att genomföra i Stockholm.

Budgeten som helhet stärker äldreomsorgen i Sverige och adresserar en hel del av de utmaningar som vi har framför oss. Jag ser mycket positivt på att regeringen tar upp frågan om att det måste bli mer attraktivt att jobba inom äldreomsorgen. Vi står för stora utmaningar med en allt högre andel äldre i befolkningen. Betydligt fler måste vilja utbilda sig inom vård- och omsorg för att vi ska klara de behoven. Ett investeringsstöd för byggande av hyreslägenheter till äldre är också en viktig satsning då bostadssituationen för äldre, särskilt i Stockholm är problematisk med alltför höga hyror i de anpassade boendena.

Totalt 4 miljarder i regeringens budget går till äldre. Vänsterpartiet har i förhandlingarna satsat på att förbättra och bygga ut välfärden och det märks. Nu fortsätter arbetet i Stockholm med att förbättra och utveckla äldreomsorgen.

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd