Gå direkt till innehållet

Vill du sitta i styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet?

Vill du sitta i styrelsen för stiftelsen Strindbergsmuseet eller vet du någon som borde göra det? Vänsterpartiet i Stockholms stad har fått en suppleant plats i Stiftelsen Strindbergsmuseets styrelse. I samband med nomineringar behöver vi så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

Sista nomineringsdagen är 15 december 2015. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se

BAKGRUND

Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ska enligt stadgarna belysa August Strindbergs liv och verk genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation. Det stadgas även att man ska upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet i detta syfte. Från och med 2002 ingår också Strindbergs Intima Teater i Stiftelsen Strindbergsmuseet. I stiftelseurkunden anges bland annat att ledamöter och suppleanter utses för en period av tre år i taget. Kulturnämnden ska enligt stiftelsens stadgar utse ordförande, vice ordförande, en ledamot och suppleanter för dessa samt en revisor till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet. Av övriga ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av Strindbergssällskapet.