Gå direkt till innehållet

Brinner du för mänskliga rättigheter?

Vänsterpartiet i Stockholm söker en ny ledamot till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. MR-rådet samordnar stadens arbete för mänskliga rättigheter och bevakar hur staden tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till.

Rådet är en resurs för stadens alla verksamheter för att utveckla ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt arbetssätt. Rådet fungerar som ett forum för dialog mellan civilsamhället och politiker.

Rådet består av 13 ledamöter och sex ersättare, varav sju ledamöter och tre ersättare är förtroendevalda. Resterande ledamöter och ersättare är särskilt sakkunniga inom området.

Vänsterpartiets nuvarande ledamot kommer snart att lämna sin plats. Personer som nomineras ska ha ett starkt engagemang inom området mänskliga rättigheter. Vi behöver en presentation av de nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 

Sista nomineringsdagen är 5 december 2016. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se