Gå direkt till innehållet

Håll ihop – hela länet ska leva

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting presenterar sin budget för 2017. Utgångspunkten är ett sammanhållet län grundat på delaktighet och gemensamt finansierade satsningar. Vi vill bland annat genomföra ett primärvårdslyft i hela länet och göra kollektivtrafiken tryggare och tillgängligare än aldrig förr. Alla våra förslag är fullt finansierade. 

Vänsterpartiet för en socialistisk och feministisk landstingspolitik, i arbetet för ett mer jämlikt län. Vi vill omfördela makt och resurser så att alla människor, kvinnor som män, fattiga som rika, ges samma möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. I vår budget för 2017 lyfter vi de frågor vi särskilt vill värna och satsa på.

Vårdsektorn i Stockholms län har alldeles för länge präglats av personalbrist och personalflykt. Av överarbetade och underbetalda sköterskor. Det här måste upphöra, därför satsar Vänsterpartiet 500 miljoner kronor på kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Det är pengar som kan gå till bland annat högre löner till sjuksköterskor och undersköterskor, och möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Vi genomför ett primärvårdslyft i hela Stockholm, och satsar särskilt på det underförsörjda södra länet. I lyftet ingår t.ex. geografiskt områdesansvar för vårdcentraler, satsningar på psykiatri, äldrevård och jämlik hjärtsjukvård, och fria preventivmedel för personer upp till 25 år.

Medan borgarna skär ner i busstrafiken, vill Vänsterpartiet utvidga kollektivtrafiken i hela länet. Vi viger därför en halv miljard kronor åt detta. Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla, oavsett var du bor och vilka förutsättningar du har. Därför vill vi slopa zonsystemet och införa enhetstaxa. Vi vill också att barn upp till 12 ska få resa avgiftsfritt, att pensionärer får samma förmån under lågtrafik, och att SL-kortet gäller i skärgården året om. Med vår politik blir kollektivtrafiken mer tillgänglig än aldrig förr, för fler än någonsin tidigare.

Stockholms läns landsting är inne på sitt tionde år av finansiell misskötsel, signerad det borgerliga minoritetsstyret. Detta har medfört att landstingets ekonomi är mycket ansträngd. Borgarna har därför tvingats till besparingar som drabbar länets invånare – de har dragit in busslinjer och lagt ner vårdinrättningar.

Borgarnas besparingsbehov har kommit av ekonomisk dumdristighet, men också av skrytbyggen som Nya Karolinska Sjukhuset och andra privata initiativ som inte fallit väl ut. Det är Vänsterpartiets uppfattning att landstingets verksamheter i möjligaste mån ska planeras och bedrivas i egen regi. Vidare ska de finansieras gemensamt och i högre utsträckning genom skatten och i mindre grad genom egenavgifter.

Vänsterpartiet presenterar här en budget i balans med långsiktiga satsningar och fullt finansierade förslag.

Några satsningar i urval: