Gå direkt till innehållet

Kommentar ang. arbetsmiljöproblem på Vänsterpartiets landstingskansli

Som framkommer av SVT Stockholms inslag 1/3 har det under en längre tid varit en konfliktfylld och problematisk situation på Vänsterpartiets kansli i Stockholms läns landsting.

– Tyvärr har situationen fått pågå allt för länge utan att vi tagit tag i den på riktigt men sedan ett halvår tillbaka jobbar vi mycket aktivt med frågan, säger Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

Under sensommaren 2015 inledde partiets landstingsgrupp ett stort arbete för att komma till rätta med problemen. Bland annat har en extern organisationspsykolog kopplats in, vilket har resulterat i ett förtydligande av kanslichefens delegation och rollfördelningen mellan politiker och anställda. Ett introduktionsprogram för nyanställda har införts, medarbetarnas inflytande har klarlagts och ett värdegrundsarbete pågår på arbetsplatsen.

– Jag är förtvivlad över att det har blivit så här. Vi har inte varit den arbetsgivare vi önskar att vi skulle vara och för det finns inga ursäkter, men vi jobbar nu sedan en tid tillbaka mycket aktivt på att bli det, säger Gunilla Roxby Cromvall.

 

Kontakt: Gunilla Roxby Cromvall

070 737 39 92