Gå direkt till innehållet

Macchiarini-affären – detta får aldrig mer upprepas

På onsdagen presenterade Kjell Asplund den externa utredning kring omständigheterna då tre patienter dog efter att ha fått syntetiska luftstrupar inopererade av kirurgen Paolo Macchiarini. Utredningen ger svidande kritik – mot hanteringen av patienterna, att Macchiarini över huvud taget anställdes, mot allvarliga systemfel, mot avsteg från regelverk, att inte någon etikprövning gjordes – ja, listan på felaktigheter kan göras lång.

Inte heller drogs några lärdomar från den första operationen, trots att vetskapen om bristerna fanns.

Det saknades också djurförsök för att säkerställa att de syntetiska luftstruparna fungerade. Istället experimenterade Macchiarini direkt på människor.

Det är verkligen en hårresande historia som nu läggs på bordet och förståligt nog har både patienter och medarbetare tagit mycket illa vid sig av turerna kring detta.

Frågan vi i politiken nu ställer oss – hade vi kunnat göra något annorlunda för att påverka detta? Hur återställer vi nu förtroendet för forskningen och Karolinska Universitetssjukhuset?

Som några första åtgärder så åberopar Vänsterpartiet att mer utbildningsinsatser krävs inom området patientsäkerhetsfrågor. Det behövs även rannsakan om organisationen formats av informella ledare, vilket kan stävjas genom att de utsedda cheferna har tydliga mandat.

Slutligen så har detta påverkat arbetsmiljön för alla sjukhusets medarbetare vilket kräver skarpa åtgärder från sjukhusets sida för att komma till bukt med. Sjukhuset och dess ledning har här ett oerhört ansvar. Det är tydligt att informella strukturer varit ett stort problem som påverkat utgången av denna tragiska affär och det måste snarast åtgärdas.

Vi måste säkerställa att något liknande aldrig upprepas igen.