Gå direkt till innehållet

Med bättre villkor återvänder barnmorskorna

I januari 2014 beslutas det på hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting att tillåta tillblivelsen av länets första privata förlossningsklinik. Beslutsunderlaget är mycket tunt, endast fyra sidor. Men lagen om valfrihet segrar.

Vårdval förlossning hade kommit till länet.

Ärendet avgjordes med omröstning. Vänsterpartiet röstade emot, som enda parti.

BB Sophia både invigdes och avvecklades under borgerligt styre. Det var Filippa Reinfeldt som lät öppna, och det privata vårdföretaget Praktikertjänst verkställde nedläggningen.

Vänsterpartiet såg med oro på hur BB Sophia öppnade, våren 2014, och på det kaos som då uppstod. De offentliga förlossningsenheterna dränerades på folk i den personalkarusell som följde, vilket innebar färre vårdplatser i hela länet.

Vi kom också våra egna förslag, som gäller än i dag: öppna en förlossningsklinik i egen regi på S:t Göran, det enda akutsjukhuset i länet som saknar förlossning. Det har vi drivit sedan 2010. Vi vill också se en mottagning efter Södra BBs modell på Huddinge sjukhus.

Vänsterpartiet har aldrig varit motståndare till BB Sophias vårdmodell, tvärtom tycker vi att s.k. one-to-one care-vård är mycket viktigt.

Inte heller är vi, som höger gärna framhåller, emot att man väljer var man ska föda. Men valfrihet har ingenting att göra med vårdval som upphandlingsform. Att själv välja förlossningsklinik har den födande kunnat göra sedan 1994. Det var inget som kom med vårdvalet.

Och nu, våren 2016, ska BB Sophia stänga. Marknaden kunde inte rädda förlossningsvården. Det gick inte att göra vinst, så man ger upp och lämnar oredan och ansvaret åt landstinget och det offentliga.

Kaoset som uppstod när BB Sophia öppnade påminner om det som landstinget har att hantera nu när det stängs.

Ella Bohlin (KD) hävdade nyligen att en kapacitetsökning på länets förlossningsenheter kommer att ske under 2016, fr.o.m. mitten av maj då BB Sophia stänger.  Totalt ska nästan 3000 vårdplatser, fördelat på länets sjukhus med störst ökning på SÖS, trollas fram.

Så bra. Men hur?

Själva sjukbäddarna, och den yta där de ska stå kan nog gå att ordna. Men vem ska vårda de som ligger i sängarna? Landstinget kommer att behöva anställa ett sextiotal barnmorskor, och annan vårdpersonal utöver det.

Det har framgått att BB Sophias barnmorskor inte så sugna på att återvända till länets övriga förlossningsenheter.

Att barnmorskor väljer bort landstinget är tyvärr i sig ingen nyhet. Personalflykt till följd av de usla villkor som vården erbjuder har varit ett bekymmer längre.

BB Sophia må bomma igen tidigare än vad som först sades, men barnmorskorna är anställda och avlönade till mitten av augusti. Att de skulle välja att tillbringa sommaren på någon av Stockholms landstingsdrivna förlossningskliniker, med dagens villkor, känns föga sannolikt.

Så hur ska sommaren klaras? Hur ska landstinget lyckas locka tillbaka barnmorskorna?

Läget är nu krisartat, ja.  Men samtidigt är situationen opportun för att lansera de förslag Vänsterpartiet har drivit i åratal – ge barnmorskorna högre löner, mer beslutandemakt och kortare arbetstider med bibehållen lön.

Allt detta har Vänsterpartiet velat införa länge. Tiden är inne, ta chansen nu.