Gå direkt till innehållet

Nedläggning av hälsomottagningar hårt slag mot jämlikhet i vården

SLLs hälso- och sjukvårdsförvaltning föreslog nyligen att avveckla Stockholms läns tre hälsomottagningar, som ligger i socioekonomiskt utsatta områden, för att göra besparingar. Vänsterpartiet menar att detta vore ett hårt slag mot en jämlikare vård och minskade hälsoklyftor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med ett besparingsförslag som innebär att de relativt nyöppnade hälsomottagningarna i Järva, Handen och Södertälje med kort varsel ska läggas ned. På mottagningarna arbetar man med att förändra patienters osunda levnadsvanor.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting ser med oro på konsekvenserna en avveckling skulle få.

– Ur ett vårdmässigt jämställdhetsperspektiv vore det förödande. Förra årets folkhälsorapport visar tydligt att hälsoklyftorna ökar i Stockholms län. Den ökande ojämlikheten är en av landstingets största utmaningar, och det blir sannerligen inte lättare att ta sig an den utan hälsomottagningarna, säger Håkan Jörnehed.

I Stockholms mindre välbeställda områden är det vanligare med fetma, diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Hälsomottagningarna är därför avgörande i arbetet mot en jämlik vård och minskade hälsoklyftor, menar Vänsterpartiet.

– Det fanns en anledning till att man öppnande mottagningarna. Borgarna gjorde ett stort nummer av det. Men nu är de tydligen beredda att låta offra dem igen för att få budgetmatematiken att gå ihop när vårdvalskostnaderna rusar. Det är kostsam katapultpolitik, att öppna och stänga vård så här, säger Håkan Jörnehed.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att lägga ned mottagningarna för att spara pengar. Men flera röster menar att sjukdomsförebyggande arbete på sikt innebär kostnadsbesparingar.

– Det är vedertaget att förebyggande hälsoarbete, som det som hälsomottagningarna bedriver, i det långa loppet innebär minskade kostnader, säger Håkan Jörnehed.