Gå direkt till innehållet

Novusundersökning visar att tunnelbanespärrarna oroar två av tre

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting gav nyligen Novus i uppdrag att undersöka stockholmarnas relation till tunnelbanespärrarna. Undersökningen visar att så när som varannan stockholmare har någon gång varit med om att tunnelbanespärrarna slagit igen på dem. Och två av tre har upplevt en oro att spärrarna ska slå igen innan man hunnit igenom. Bland de som reser med tunnelbana eller pendeltåg dagligen är siffran ännu högre – 78 procent.

Enligt trafikförvaltningen har 96,3 procent av Stockholms kollektivtrafikresenärer giltigt färdbevis. Spärrarnas syfte är att hålla de som saknar giltig biljett borta från perrongen. Men drygt hälften av stockholmarna tror att spärrarna bara lite eller inte alls försvårar fuskåkande.

Däremot tror drygt hälften att spärrarna gör evakuering ur tunnelbanan svårare.

Fler kvinnor än män svarar att de känt oro när de gått igenom spärrarna. Och ungefär varannan kvinna uppger att barn i deras närhet varit rädda att spärrarna ska slå igen på dem.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill genom att ta bort spärrarna göra kollektivtrafiken tryggare och mer tillgänglig.

DN Stockholm skrev om detta i dag (tisdag 11/10). I artikeln försvarar SL spärrarna, på ett sätt som vi tycker skuldbelägger resenärerna och nonchalerar undersökningens resultat.

SLs presskommunikatör hävdar i artikeln att ökningen av personskador är en tillfällighet, och att det är ungefär 1000 gånger större chans att träffas av blixten än av att skadas i spärrarna.

– Jag tycker att det är nonchalant att uttrycka sig så. För det första anmäler knappast alla som skadar sig det. Det finns ett mörkertal. För det andra är det inte självklart vad som räknas som en skada. Många stockholmare har klämt sig och känner att spärrarna är en otrygghetsfaktor. Det var därför vi ville göra en undersökning, för att få en bild av hur stockholmarna ställer sig till spärrarna. Det bör inte SL avfärda, säger Gunilla Roxby Cromvall.