Gå direkt till innehållet

Replik till Ella Bohlin ang. förlossningsvård

På Metro har en debatt om den krisartade situationen i Stockholms förlossningsvård ägt rum mellan Karin Rågsjö och barn- och äldrevårdslandstingsråd Ella Bohlin (KD). Här är en replik i frågan, även undertecknad av Håkan Jörnehed.

Låt oss inledningsvis punktera en av borgarnas favoritmyter om valfrihet: i Stockholm har det har gått att välja förlossningsklinik sedan mitten på 90-talet. Det är inget som kom med vårdval förlossning, eller med marknadsanpassningar av och privatiseringar inom vården. Borgarna har helt enkelt kidnappat begreppet valfrihet.

Man kan också ställa frågan hur det kommer sig att det är just under den borgerliga landstingsregimen som alternativen inom Stockholms förlossningsvård blir färre. Ella Bohlin talar sig varm om valfrihet, men ändå är det hennes styre som lagt ner både Södra BB och BB Sophia. Trots det blir vänstern ofta oförtjänt anklagad för att vilja inskränka alternativen genom att begränsa privata vårdgivares och riskkapitalisters vinster. Det ska sägas att vi inte trovärdigt kan sörja BB Sophia, eftersom vi starkt motsatte oss klinikens existens, men det var inte vi som lade ner den. Det var borgarna, vårdvalet och marknadens verk.

BB Sophia är ett obestridligt facit på vad som händer när marknaden släpps in i vården. Resultatet är tydligt för vårdpersonalen och främst för de familjer som ska föda barn i Stockholm nu i sommar. När verksamheten inte är lönsam nog, om den privata vårdgivaren inte gör vinst, ja då bommar man igen och drar. Kvar står det offentliga som får städa upp.

Vad gäller de 15 miljoner kr som tillskjuts Stockholms förlossningsvård är de naturligtvis välkomna. Men varför kom de så sent? Det vittnar om bristande krisinsikt från politiskt håll.

15 miljoner låter som mycket pengar. Men fördelat på Stockholms sex kliniker blir det cirka 2,5 miljoner kronor per klinik, vilket knappt räcker till två nya tjänster. Det är tyvärr inte tillräckligt för att fixa det kaos som borgarna ordnat.

Att föräldrar inte är nöjda med den förlossningspolitik som förs i Stockholm blir uppenbart i och med vårens missnöjesyttringar som Födelsevrålets protester och ockupationen av BB Sophia. Vårdval förlossning är ett misslyckande som bör avskaffas. För någon vecka sedan hade 17 blivande mammor hunnit hänvisas utanför länet. Förra veckan hänvisades ytterligare fyra. Det är kanske dags att påminna om vad alliansen gick till val på 2006 – att införa förlossningsgaranti. Hur går det med den saken?

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson (V)

Håkan Jörnehed, landstingsråd Stockholms läns landsting (V)