Gå direkt till innehållet

Samma gamla medicin till vården

I dag meddelade hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) att en upphandling av ännu ett akutsjukhus förbereds. Vänsterpartiet menar att detta utspel blottlägger borgarnas brist på nya politiska idéer.

Det borgerliga landstingsstyret med Anna Starbrink (L) i spetsen dammade i dag av ett förslag från förra millenniet, nämligen att upphandla och privatisera sjukhus. Återigen åskådliggörs borgarnas kompletta idétorka. Trots att vården i Stockholm är extremt hårt pressad, med inställda operationer, patienter som får vänta i timmar och dygn på akutmottagningarna, trots över 600 stängda vårdplatser i sommar och tal om förestående kollaps, har sjukvårdslandstingsrådet inga idéer bortom mer privatisering.

– I vanlig ordning är hon förblindad av driftsformsfixering. Privatisering och försäljning framstår för borgarna som det enda alternativet för att möta vårdens utmaningar, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Privatiseringar, försäljningar och vårdval kommer att fortsätta att hagla över Stockholms län så länge borgerligas privatiseringshetsande politik får fortsätta råda. Det gynnar varken patienter, skattebetalare eller anställda inom vården. De enda som gynnas är de stora bolag som ser intäkter från vården som en säker inkomstkälla, oberoende av konjunkturer – människor fortsätter ju att bli sjuka oavsett finanskriser och arbetslöshet.