Gå direkt till innehållet

Satsning på äldreomsorgen gör skillnad

Som ett led i regeringens satsning på bemanning inom äldreomsorgen får Stockholms stad 157 miljoner kronor till ökad bemanning i äldreomsorgen 2016.

Syftet med satsningen är att öka tryggheten och kvaliteten inom äldreomsorgen genom att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den äldre. Pengarna kan bland annat användas till att anställa mer personal och ge fler möjlighet att få en heltidstjänst. Satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen är ett resultat av budgetförhandlingarna mellan regeringen och Vänsterpartiet.

2015 fick Stockholm 87 miljoner kronor till extra bemanning. Dessa fördelas till 206 verksamheter inom äldreomsorgen. Mätningar har visat att antalet anställda som finansierats av bemanningspengarna under 2015 har varit 869 personer. Antalet som gått upp i tid är 374 personer.

Av verksamheternas redovisningar framgår att mer personal inneburit ökade möjligheter till social samvaro, promenader och lugnare måltider. Det har också inneburit mer utrymme för både planerade och spontana aktiviteter såsom cafébesök och shopping. Personalen har även upplevt en lugnare arbetsmiljö och att de kunnat ägna mer tid åt de äldre.

–   Det här är precis vad vi hade hoppats på att de här pengarna skulle ge. De äldre har fått göra fler roliga saker och personalen har fått det lite lugnare på jobbet, säger Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Även om regeringen aviserat att satsningen kommer att fortsätta har flera verksamheter uppgett att det finns en osäkerhet i att pengarna fördelas årsvis. Detta leder till att de inte vågar anställa personal på tillsvidareanställningar utan istället anställer tidsbegränsat.

–   De positiva resultaten är en tydlig signal om att satsningen måste göras permanent. Det här är pengar som behövs inom äldreomsorgen ute i kommunerna, säger Clara Lindblom.