Gå direkt till innehållet

Stoppa de skenade hyrläkarkostnaderna

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal har ökat drastiskt de senaste åren. Dagens Arena har i veckan publicerat artiklar kring svenska landstings avtal med bemanningsföretag. Stockholms läns landsting är inget undantag – även i vårt län blir så kallade stafettläkare en allt vanligare. Landstingsråd Håkan Jörnehed har skrivit en debattartikel på Dagens Arena där han klargör Vänsterpartiets hållning. Läs hela texten där.

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal har skenat de senaste åren, och fortsätter att öka. Det gäller inte bara för läkare – även om skandalösa summor gått till oförsvarligt höga läkararvoden – utan för sjuksköterskor också.

Vänsterpartiet vill naturligtvis fortfarande minimera mängden inhyrd personal. Eller snarare: vi vill att sjukhusen ska vara så pass självförsörjande vad gäller personal, att det inte ska vara nödvändigt att vända sig till bemanningsföretag, förutom vid extraordinära omständigheter.

Bemanningsföretag är inte av naturen något dåligt. Det är bra att det finns extra personal att tillgå vid kris. Men som med alla företag finns det seriösa och mindre seriösa varianter. Dagens Arenas granskning visar på ljusskyggt beteende från vissa av de bemanningsföretag som flera landsting upphandlat – de kringgår de ramavtal de ingått med landstingen, för att kunna hyra ut sin personal till högre pris. Det känns tyvärr som en självfallen del av att man öppnat upp marknaden.

Sen får vi inte glömma att inhyrd personal är ett symtom. Och i stället för att bara behandla symtomen, bör man ta sig an de bakomliggande skälen till att så mycket inhyrd vårdpersonal krävs över huvud taget.

Man bör ställa sig frågan varför landstingen inte kan behålla sin personal.

Det handlar om vad man lägger pengar på.