Gå direkt till innehållet

Usla villkor för färdtjänstförare

Sedan ett antal år tillbaka har det mer eller mindre rått monopol inom färdtjänsten i Stockholms län. Vid de senaste upphandlingarna vann riskkapitalbolagsägda Fågelviksgruppen först 98 procent och sedan 100 procent av länets färdtjänsttaxi. Vinner gör de genom skoningslös prisdumpning – i den senaste upphandlingen underbjöd de sitt eget lägsta pris med 10 procent, vilket redan var avsevärt lägre än nästa anbudsgivare.

Den senaste upphandlingen började gälla för en dryg månad sedan. Det blev snabbt kännbart för taxiförarnas plånböcker. I går, på Kollektivavtalets dag, demonstrerade därför chaufförerna utanför Landstingshuset. Vänsterpartiet stöder förarnas kamp och vill att avtalet med Fågelviksgruppens bolag Taxi 020 eller Taxi Kurir rivs upp.

Vi måste snarast se över möjligheten att upphäva eller omförhandla avtalet så att förarna får rimliga villkor och lön enligt kollektivavtal. Det är oacceptabelt att våra skattepengar går till skurkbolag som inte ens erbjuder garantilön till sina förare.

Fågelviksgruppens taxiförare, som antingen jobbar för 020 eller Kurir, saknar kollektivavtal och har inte ens garantilön. Hela inkomsten baseras på prestation. Därför är det förarna som får betala när priserna dumpas. En förare i dessa bolag kan tvingas arbeta nästan två heltider för att komma upp i en rimlig inkomst. Förarnas pressade situation drabbar också färdtjänstbrukarna, eftersom kvaliteten sjunker.

Vi i Vänsterpartiet har länge krävt att kollektivavtal eller villkor enligt kollektivavtal ska gälla vid upphandling. När det gäller färdtjänstupphandlingen har vi dessutom, som enda parti, lagt krav som om de röstats igenom hade omöjliggjort den monopolsituation vi nu har. Vi krävde bland annat att begränsningar i hur stor andel varje företag skulle kunna vinna i upphandlingen skulle ställas.