Gå direkt till innehållet

Vällingbys eget kulturhus invigs!

Grattis stockholmare! Den 2 april invigs ett nytt kulturhus i staden Medborgarhuset Trappan i Vällingby. En rödgrönrosa kulturpolitik innebär att hela staden, inte bara City, ska vara kulturellt spännande och levande. Det ska vara lika roligt och stimulerande att hänga, softa och odla sin kreativitet i Skärholmen, Vällingby, Tensta som i innerstan.

Kulturhuset/Stadsteatern har fått i uppdrag att öka sin lokala närvaro i ytterstaden, öka och utveckla samarbetet med lokalsamhället, föreningar och det fria kulturlivet. Det är i denna anda som Vällingbys egna kulturhus nu invigs. Trappan är en k-märkt byggnad som sedan 1950-talet har varit ett levande forum för kultur och föreningsliv. När Trappan nu blir kulturhus hoppas vi att det blir ännu mer en demokratisk mötesplats för teater, litteratur, dans, konst, film, musik, debatt med yttrandefrihet och konstnärlig frihet som grund. Framför allt hoppas vi att det blir en öppen mötesplats
för alla stockholmare oavsett bakgrund.

Lika tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande oavsett var en bor eller storleken på plånboken är en demokratifråga. Att värna om yttrandefrihet och konstnärlig frihet är också att se till att en mångfald röster och erfarenheter kommer till tals i kulturlivet och att fler personer får gå på teater och stå på scenen. Särskilt viktigt är att tillgängliggöra kultur till och av personer med funktionsvariation, hbtq-personer och rasifierade som länge exkluderats från det etablerade kulturlivet,
både som publik och som kulturutövare.

Nya kulturhuset i Vällingby ska bidra till att ytterligare förstärka den lokala demokratin genom att ha en stark lokal förankring och genom att bland annat lägga fokus på unga vuxna. Vi ser fram emot en pirrig vår på Vällingby kulturhus. Vi tipsar om en favorit i programmet som är Megashop, en öppen och gratis streetdance-träning där alla mellan 13 och 25 år ska få droppa in och lära av varandra.

Kulturhuset i Vällingby blev möjligt tack vare rödgrönrosa kulturpolitik och ett nära samarbete mellan Medborgarhusföreningen Trappan och Kulturhuset Stadsteatern. Vi hoppas att flera unga kulturarbetare i ytterstaden ska ta del av det och bidra till att skapa levande stadsdelar. Näst på tur blir Skärholmen. Nu fortsätter vi utöka tillgången till kultur i ytterstaden.

Ann Mari Engel (V), ledamot i kulturnämnden
Juliana Gristelli (V), ersättare i kulturnämnden
Johanna Karlsson (V), ledamot i Stockholms Stadsteater AB
Heinz Spira (V), ersättare i Stockholms Stadsteater AB
Ann Mari Juliana Johanna Heinz