Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet vill skapa en sammanhållen vård för multisjuka äldre

Borgarnas splittring av vården i Stockholm har försvårat både samverkan mellan landsting och kommuner, och arbetet med sammanhållna vårdkedjor. Ett sjukhus i Stockholms län kan idag behöva sammarbeta med ett hundratal olika vårdcentraler och ett dussintal geriatriska kliniker. Majoriteten av dessa drivs dessutom av olika, privata, vårdgivare. Dessa har ofta egna journalsystem som inte är tillgängliga för sjukhusets läkare. De patienter som drabbas värst av denna oreda är den växande gruppen svårt sjuka äldre. Det var därför Göran Stiernstedt var så kritisk till vårdval geriatrik i sin rapport tidigare i år.

Vänsterpartiet vill istället ha en sammanhållen vård. Vi vill återinföra äldrevårdcentraler och skapa mobila geriatriska team som i samarbete med kommunens omsorg underlättar hemkomsten från sjukhus och förebygger nya, akuta insjuknanden. Dessutom vill vi länka samman den geriatriska slutenvården med akutsjukhusen för att underlätta snabb inskrivning på geriatrisk avdelning och undvika att de äldre blir liggande på akuten i väntan på plats.

För att vårdkedjan ska bli sammanhållen och effektiv behöver hela vården för de svårast sjuka äldre drivas av samma huvudman. Vänsterpartiet vill att landstinget driver denna vård i egen regi, alternativt i gemensamt resursägande med kommunen som i t ex Norrtälje, där Tio100 rönt stor framgång. Detta går också väl i linje med de förslag Stiernstedt lägger fram i sin rapport till regeringen. Där föreslås bland annat att en särskild ”riktad primärvård” inrättas för just den här patientgruppen och att denna ägs och drivs resursgemensamt av landsting och kommun.