Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiets budgetsegrar!

Idag presenterades den rödgrönrosa budgeten för Stockholm 2017. Här är ett urval av de förslag som Vänsterpartiet fått igenom som nu blir verklighet.

• Vi fortsätter bygga tusentals nya hyreslägenheter. Hyresrätten är fortsatt prioriterad i Stockholm och allmännyttan ska växa.
• Projektet Stockholmshusen fortsätter. Vi har redan nu över 1000 bostäder i olika planeringsfaser och nästa år ökar vi takten på byggandet ännu mer.
• Vi bygger fler Snabba hus för unga vuxna.
Feministisk stadsplanering utökas till alla våra tre kommunala bostadsbolag.
• Våra kommunala bostadsbolag får i uppdrag att använda sociala upphandlingar som verktyg för att skapa arbetstillfällen för arbetslösa och hyresgäster i bolagets områden.
• Vi inför ett demokratistöd för unga upp till 25 år på upp till 25 000 kronor. Totalt avsätts 2 miljoner kronor för 2017.
• Vi utökar arbetet med medborgarbudget över hela staden, och satsar särskilt i Fagersjö i Farsta.
• Vi ökar tillgången till möteslokaler för föreningslivet.
• Vi satsar 21 miljoner kronor till aktivitetscenter i trygghetsbostäder för äldre – för mer social gemenskap och ökad trygghet med bemanning.
• Vi satsar 2 miljoner kronor till att förstärka arbetet för rätt till heltid med särskilt fokus på äldreomsorgen.
Anslaget till pensionärsorganisationerna höjs med 10 kronor per medlem.