Gå direkt till innehållet

Vi fortsätter arbetet för ett tryggare Stockholm

Snart börjar vi ett nytt år och vårt arbete för ett tryggare och jämlikt Stockholm fortsätter. Det senaste året har varit tufft för oss boende på Järva. Antalet illegala vapen och antalet skjutningar har ökat dramatiskt de senaste åren och det har inte minst vi på Järva fått känna av. Brottsligheten är ett stort problem som påverkar tryggheten i våra bostadsområden – nu senast har vi sett ett flertal allvarliga händelser i Husby.

Merparten av oss som bor på Järva vill leva vanliga liv i stadsdelar som har samma service som i andra områden. Vi vill varken bli lyfta genom Järvalyftet som var Alliansens linje eller utmålas som föräldrar som gett upp och tror att våra barn inte har några livschanser. Det finns problem och de ska lösas. Men det finns inte EN lösning och alla Järvabor tycker inte samma sak.

Jag menar att högsta akuta prioritet är att få bort vapnen och att sätta stopp för att de kriminella gängen som för sina krig ibland sina medmänniskor. De kriminella gängen ska inte finnas i Rinkeby eller någonstans på Järva. Snabba starka insatser behövs från regeringen med såväl vapenamnestier som med hårdare kontroller. Det är positivt att vi i kommunerna fått mer resurser till välfärden, men det är nog tydligt för alla att mycket mer stöd behövs från staten om vi ska vända den utveckling vi ser idag.

Polisen ska inte komma bara när det händer negativa saker utan vara synliga i området. Morden som har skett måste klaras upp. Det är min, alla politikers och engagerades människor skyldighet, att med alla medel påverka att så sker.

Långsiktigt arbete är en självklarhet. Socialtjänsten ska rustas upp. En av de viktigaste saker som sker är arbetet i den så kallade insatsgruppen dit unga som vill ha hjälp att komma bort från kriminalitet kan söka stöd. Det här arbetet är framgångsrikt och kommer att fortsätta med ännu större insatser. Utbildning, jobb och bostad är också grundpelare för att förebygga den kriminalitet vi ser.

Det är en otroligt allvarlig situation vi ser men det finns också ljuspunkter. Jag är glad att fritidsgården i Hjulsta som styrs av tjejer fungerar så bra och kommer att fungera ännu bättre när lokalerna som brändes ner kommer att öppna i början av året. Jag är glad att Tensta har anställt några unga fantastiska tjejer som medborgarvärdar. Att Jallatrappan med utbildning och speciellt stöd för kvinnor som söker jobb och som vill starta egna företag startar i Rinkeby inom kort. Att våra kommunala bostadsbolag börjat arbeta med Huskurage, som innebär en satsning mot våld i nära relationer. Att vi fortsätter arbeta för tryggare stadsmiljöer för kvinnor, bland annat genom feministisk stadsplanering i Husby. Att det finns kompetenta kvinnojourer som Tensta kvinnojour och Somaya kvinnojour i våra områden. Att vi kunnat utöka det ekonomiska stödet till ungas organisering och att vi kommer kunna fortsätta stötta ideella krafter. Vi bygger ut Husby träff och Familjebostäder kommer att köpa byggnaden där Rinkeby Folkets Hus och biblioteket finns. Här finns möjligheter för föreningslivet och för satsningar på ungdomar och för verksamheter för kvinnor.

Alla vi på Järva tycker inte samma saker jämt men det finns många saker som vi är överens om och som vi tillsammans borde kunna kämpa för. Vi fortsätter arbetet nästa år.

Ann-Margarethe Livh (V), demokratiborgarråd