Gå direkt till innehållet

Vi säger nej till tidigare betyg

Gårdagens Utbildningsnämnd tog ställning till Regeringens och Alliansens försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Den röd-grön-rosa majoriteten sa nej till att Stockholm ska vara en del i en sådan försöksverksamhet och därmed nej till tidigare betyg. 

När Alliansen, under deras regeringstid, skickade ut förslaget om betyg från åk 4 så sade 34 av 44 remissinstanser blankt nej. Bland de främsta argumenten var att betyg från åk 6 inte ens utvärderats, så det vore direkt olämpligt att sänka åldern ytterligare.

En utvärdering av betyg i lägre årskurser från 2014 visar att det funnits en negativ effekt av betyg i åk 6 för resultaten i åk 7 för elever med lägre kognitiv förmåga. Det finns alltså en risk att redan de tidiga betygen i åk 6 kan vara kontraproduktiva. Att då föreslå ytterligare en sänkt ålder är bara huvudlöst.

Detta tycker dock inte oppositionen i Stadshuset. De vidhåller att det är en bra idé. Det är olyckligt att oppositionen för fram förslag som helt saknar vetenskaplig grund. Visst är det klart att politiken ska vägledas av ideologiska överväganden men när den samlade forskningen är så tydlig är det kanske dags att omvärdera.

Behövs inte bedömning i skolan? Jo självklart! Men vi i den röd-grön-rosa majoriteten ser hellre att lärare och elever jobbar med formativ bedömning som till skillnad från de summativa betygen har en förmåga att utveckla och fördjupa elevernas lärande.

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och så också skolpolitiken.

Freddy Grip, skolpolitisk talesperson