Gå direkt till innehållet

Arbetet för ett jämlikt Stockholm fortsätter

Det här året har vi har drivit igenom mycket vänsterpolitik för ett mer jämlikt och jämställt Stockholm. 2018 kommer vårt arbete för en stark välfärd, fler bostäder och en prioritering av klimatet att fortsätta.

 

I år har vi fortsatt öka byggtakten på bostäder, särskilt hyresrätter. Vi har pekat ut mark till 8600 nya bostäder, varav en majoritet ska bli hyresrätter. Vi har också startat bygget av de första Stockholmshusen, ett initiativ som fram till 2020 ska resultera i byggstart av upp till 5000 lägenheter, med målet att de ska ha lägre hyror än andra nyproducerade hyresrätter och kunna byggas snabbare. Vår bostadspolitik gör skillnad.

 

Vi har gjort viktiga satsningar även inom äldreomsorgen. Vi har nu för första gången en långsiktig äldreboende-planering för utbyggnad av 37 nya vård- och omsorgsboenden och minst 2400 nya seniorbostäder till 2040. Vi har i år också drivit igenom att staden ska skapa fler boendeplatser för äldre hemlösa. Inom hemtjänsten har vi skärpt kraven på hemtjänstutföretagen. Vi vet att bra villkor för de anställda innebär en bättre omsorg för de äldre. Därför ställer vi från och med i år krav på lön, arbetstid, semester och tjänstepension i nivå med kollektivavtalet och en rad andra krav som förbättrar omsorgen för de äldre.

 

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och därför har det varit ett viktigt område för oss att förbättra. Vi har ökat resurserna till socialtjänsten och satsat på ett ordentligt lönelyft för de erfarna medarbetarna inom socialtjänsten i Stockholms stad. Fler ska vilja och orka arbeta inom socialtjänsten, det är bra för de som behöver stöd av socialtjänsten.

 

Stockholm ska vara en stad som håller ihop, där människor får vara med och fatta beslut i frågor som rör dem och där allas röster får höras. Därför har vi flyttat makten och resurserna närmare människor i sin vardag. Våra stadsdelsnämnder har fått i uppgift att arbeta med att utveckla den lokala demokratin; genom att stödja det lokala föreningslivet, genom medborgarvärdar och medborgarbudgetar, genom att tillhandahålla lokaler och genom att arbeta långsiktigt med hur människor ska kunna bli delaktiga. Vi har också skapat Demokratistödet för unga som gör det möjliga för unga människor som vill förändra att få hjälp med att ta de första stegen.

 

Det här är bara några exempel på hur Vänsterpartiet kunnat påverka Stockholms utveckling, men det finns mycket kvar att göra för att nå målet om en stad för alla. Nästa år är det val och vi hoppas få fortsatt förtroende att förändra.

 

Vi ses 2018. Tillsammans gör vi skillnad.