Gå direkt till innehållet

Dags för en statlig politik för Kulturskolan

Staten bör ha ansvar för Kulturskolan. Det anser en majoritet av svenskarna från alla politiska partier, enligt en Sifo-undersökning från Kulturskolerådet gjord i mars i år.

Kulturskolan är den största kulturverksamheten för barn och unga. Trots det är skillnaderna stora. Antal elevplatser, lärare och utbud beror på var i landet en bor. En anledning till att alla barn ännu inte har en likvärdig möjlighet att gå i musik- och kulturskolan är att satsningarna hänger på kommunernas olika politik och förutsättningar, konstaterar Kulturskolerådet.

I Stockholm där Vänsterpartiet är med och styr i en rödgrönrosa majoritet har vi sänkt avgifterna, öppnat fler elevplatser, permanentat El Sistema som en gratis del av Kulturskolan, satsat på rekryteringar, breddat utbudet av kurser och öppnat nya lokaler i fler stadsdelar, i synnerhet i förorten, som i Husby.

Vänsterpartiet har under de senaste åren fått genomslag i regeringsförhandlingar för avgiftssänkningar så kulturskolan blir mer tillgänglig och jämlik. Men målet är att Kulturskolan ska vara helt avgiftsfri.  Alla barn bör få lika möjlighet att utvecklas genom t.ex. film, bild, musik, dans, teater, konst och hantverk som öppnar för nya former av förståelse av sig själv, andra och världen.

Juliana Gristelli, (V), ersättare kulturnämnden Stockholms stad

(texten har även tidigare publicerats i tidningen Södra sidan)