Gå direkt till innehållet

Inför permanent arbetstidsförkortning i sjukvården

Personalflykten är något Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting pekat på och velat åtgärda länge. Medierna har rapporterat om personalbristen under flera månader, och i dagens DN går att läsa om hur personalförsörjningsfrågan är den viktigaste, enligt läkare på Nya Karolinska. Inga visioner om vården går att förverkliga utan personal på plats, heter det. Och det stämmer såklart.

Att Stockholms sjukvård är i kris, och att kärnan i krisen är brist på personal är nog uppenbart för alla vid det här laget.

Vi vill komma till rätta med personalflykten genom att införa permanent arbetstidsförkortning på akutmottagningarna, intensivvårdsavdelningarna och de verksamheter som länge haft svårigheter att rekrytera och bemanna. Det finns massa exempel på hur olika projekt med arbetstidsförkortning hjälpt enheter som haft problem med rekrytering och personalflykt. Två exempel från Stockholm är akutmottagningen på Karolinska Huddinge och avdelning 23 på Södertälje sjukhus.

Men nu är det dags att införa arbetstidsförkortning permanent, att projekten tydligt demonstrerat sina förtjänster.

Den borgerliga landstingsledningen har varit passiv i personalfrågan för länge. Så som man jobbar just nu fungerar ju uppenbarligen inte. Det krävs konkreta åtgärder för att lösa detta. Dags att ta politiskt ansvar, sluta skylla på regeringen, och agera här och nu.