Gå direkt till innehållet

Män måste involveras i arbetet för jämställdhet

Män måste involveras i arbetet för jämställdhet

2017-07-26 | Ann-Margarethe Livh , Bengt Sundell padlock

OPINION

Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad skrev i en artikel om vikten av välfärden för att kvinnor ska kunna leva fria liv i förorter. I en replik ifrågasätts detta av Bengt Sundell, Vänsterpartiet Liljeholmen – Hägersten, som menar att en ökad satsning på välfärd inte är tillräckligt för att ändra på attityder och värderingar. Ann-Margarethe Livh svarar.

Hur ska en ”upprustad välfärd” göra kvinnorna fria från våld och könsförtryck i hederns namn? I Feministiskt perspektiv 12/7 2017 skriver Ann-Margarethe Livh (V), demokratiborgarråd i Stockholm, att ”vi rustar upp välfärden för att kvinnorna ska kunna leva fria liv”. Ann-Margarethe Livh nämnder några exempel på en historisk satsning på socialtjänsten – ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld till exempel. Vad detta resurscentrum har för resurser framgår inte, dagens verklighet ser ut så här:

• Varje år dödas 17 kvinnor i Sverige på grund av mäns våld. Det finns ett stort mörkertal.
• 20 procent av kvinnorna i Sverige har utsatts för sexuellt våld.
• Sammanlagt 62 miljoner kvinnor i EU har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. (Feministiskt Perspektiv 5/3 2014)

Att tro att en ökad satsning på välfärd ska ändra på attityder och värderingar, är att hoppas på för mycket. Mot bristande tillit mot staten och myndigheter hjälper inte ökad välfärd. I förorterna finns män och kvinnor som lever i parallellsamhällen med egna lagar och värderingar, där män utövar våld och könsförtryck i hederns namn mot flickor och kvinnor i första hand. Det kan inte ett resurscenter ändra på. Det finns välutbildade män från länder med klansystem bosatta i Sverige men som ändå anammar patriarkala attityder trots ökad välfärd. Män från klansamhällen som inte litar på staten och myndigheter, påverkas inte av ökad välfärd. Värderingar och attityder går djupare än så. Jag saknar männen i sammanhanget.

För att det ska bli någon ändring måste männen delta i processen för ett samhälle där både kvinnor och män kan leva på samma villkor. Där tilliten till stat och myndigheter måste vara i fokus. Sedan 15 år tillbaka finns en förening som heter ”Män för Jämställdhet” där kvinnor är välkomna. De anser att mäns våld och könsförtryck är mäns ansvar. De arbetar med att förändra pojkars och mäns attityder och värderingar. Vi män kan välja att bli en del av lösningen.

Ur Vänsterpartiets partiprogram 2016: ”Patriarkatet ger gruppen män makt över gruppen kvinnor och ger män fördelar som de inte frivilligt avstår från /…/ Mäns överordning och kvinnors underordning är ingen naturlag.” Jag tycker att Vänsterpartiet ska söka medlemskap i denna förening. Det är männens attityder och värderingar som vi ska ändra på och det kan endast männen göra. ”Myndigheter och politiker har ytterst dålig kunskap om den viktigaste sociala enheten för många människor som kommer till Sverige, klanen /…/ och om vi ska lyckas med integrationen måste vi förstå klanstrukturen”. (Per Brinkemo i Expressen 6/6 2016).

Svar: Ann-Margarethe Livh (V) Bostads- och demokratiborgarråd Stockholms stad: Större trygghet hjälper kvinnor att bryta sig fria

Vägen till kvinnans frigörelse från förtryck, går genom kamp. Bengt pekar mycket förtjänstfullt på att kampen delvis måste gå genom mäns förändrade attityder. För oss är det självklart att patriarkala attityder ska motverkas, till exempel ska inga kommunala bidrag delas ut till icke jämställda och demokratiska organisationer. Men kvinnors frigörelse kan inte enbart vänta på att dessa män ska förändras, utan kvinnor måste också få medel att ta makten över sitt eget liv. Offentlig sektor ger en stor andel kvinnor en lön att leva på, vilket ökar möjligheten till ett ekonomiskt oberoende mot den eller de som förtrycker.

En utökad offentlig sektor med bättre förskola och skola påverkar våra attityder och en trygg arena för barnen. En utökad äldreomsorg ger hjälp och avlastning med åldrade föräldrar eller när man på äldre dagar inte kan bo kvar hemma. Likaså kan en utökad socialtjänst ge hjälp och stöd till en misshandlad kvinna. En ökad offentlig sektor skapar med andra ord en ökad självständighet för kvinnor och kommande generationer.

Antal personer som utsatts för våld i nära relation och som var kända av socialtjänsten i Stockholms stad 2016 var drygt 1 800 personer. Under 2017 fick Socialnämnden i uppdrag att inrätta ett relationsvåldscentrum (RVC) i Järva. För att flera våldsutsatta kvinnor ska veta vart man kan vända sig för att få en samlad och kvalificerad hjälp är RVC otroligt viktigt. Nästa steg är att bygga upp än fler RVC i staden samt utöka utbildningsinsatser. Det ger förändring, i synnerhet om vi jämför med tidigare mandatperioders besparingar inom offentlig sektor och hoten om nedläggningar av kvinnojourer.