Gå direkt till innehållet

Otillräckliga satsningar på sjukvårdspersonalen och ökande konsultkostnader

Landstingsalliansens budget innehåller långt ifrån tillräckligt med satsningar på sjukvårdspersonalen, menar Vänsterpartiet. Så här löser man inte sjukvårdskrisen.

Vi kan konstatera att Stockholm läns landstings borgerliga budget, som presenteras i dag, saknar verkningsfulla åtgärder för att lösa sjukvårdskrisen, kärnan i vilken är bristen på personal.

I dag lanseras bland annat en budgetsatsning i DN på utökat antal ST- och AT-läkartjänster.

Det är visserligen positivt att det äntligen kommer ett konkret förslag, men förslaget är inte tillräckligt för att lösa sjukvårdskrisen. Utbildning är inte svaret när personal inte vill jobba för landstinget.

Sjukvårdens problem är att personalen inte står ut med arbetsförhållandena, det kan vi inte utbilda bort. Vi måste satsa på befintlig personal, i synnerhet sjuksköterskor, där bristen är som störst, säger Håkan Jörnehed.

Kompetensförsörjningsplanen och de ekonomiska personalsatsningarna som budgeten rymmer är även de långt ifrån tillräckliga.

Det är tydligt att alliansen helt enkelt är ovillig att avsätta de ekonomiska resurser som krävs för att lösa personalkrisen, och i förlängningen sjukvårdskrisen med allt vad den innebär av stängda vårdplatser och inställda operationer. Olyckligt.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting satsar 1 miljard kronor på sjukvårdspersonalen i sin egen budget, som läggs i slutet på maj.

 

Landstingets konsultkostnader ökar trots motsatt ambition

Det är bra att det nya finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) har som att spara två miljarder kr på nedskuren byråkrati och färre konsulter. Landstingets höga konsultkostnader är något vi i Vänsterpartiet påtalat många gånger. Men man får inte glömma att det är under borgerligt styre som den stadigt ökande användningen av konsulter har skett.

Det är också intressant i sammanhanget att läsa landstingets senaste månadsrapport, som klart visar att konsultkostnaderna ökade med 2,1 % under förra mätperioden januari-mars. Svenonius tillträdde i januari. Så trots finanslandstingsrådets ambition fortsätter konsultkostnaderna att stiga, enligt rapporten.