Gå direkt till innehållet

Tvångsvalfrihet till Stockholms reumatiker

Grattis Stockholm till vårdval nummer 37!

Landstingets borgerliga regim införde precis vårdval reumatologi. Jag är inte vidare förvånande över att vi i Stockholms läns landsting nu har närmare 40 stycken splittrande och kostnadsdrivande vårdval, med tanke på vilka som styrt här i över tio år. Ett decennium av opposition mot privatiseringar och marknadstänk har gjort en ganska luttrad.

Men den här gången är det värre än vanligt.

Införandet av vårdval reumatologi har kritiserats både av läkare och forskare, och inte minst av reumatiker själva. Reumatikerförbundet har på Svenska Dagbladets debattsida protesterat mot vårdvalet, som de menar lämnar många frågor obesvarade och kan påverka patienterna negativt.

Men dessa invändningar har nu fullständigt nonchalerats av hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) och kompani, som än en gång uppvisat villighet att köra över allt och alla i jakten på fler vårdval.

Det är uppenbart att Stockholms läns landstings borgerlighet inte tänker låta någon, inte ens berörd patientorganisation, förhindra att ytterligare steg tas mot en totalt marknadsstyrd Stockholmsvård.

Håkan Jörnehed, landstingsråd