Gå direkt till innehållet

V-förslag om mammografibussar blir verklighet

När mammografin på Danderyds sjukhus lades ned och flyttades till Karolinska i Solna innebar det en kraftig försämring för kvinnor i de norra länsdelarna.  Risken var stor att många kvinnor inte skulle komma till en undersökning eftersom de fått en betydligt längre resväg. För att lösa problemet föreslog Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) att landstinget skulle införa mobil mammografi. Nu kan förslaget bli verklighet och Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått i uppdrag att utreda frågan.

 

Det är oerhört viktigt att en sån här förebyggande verksamhet är väldigt tillgänglig. Mammografi är en ganska obehaglig undersökning och det kan räcka med minsta motstånd för att strunta i att gå dit. Då är tillgänglighet viktigt. Vi har tidigare arbetat för att mammografi ska vara avgiftsfri. Ekonomi och bostadsort får inte vara avgörande för möjlighet till fortsatt hälsa. Ett oerhört betydelsefullt och bra beslut för jämlik hälsa i länet, säger Catarina Wahlgren, ledamot i beredningen för barn, unga och förlossningsvård.