Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet kräver storsatsning på cykling

Antal cyklister ökar i Stockholm och därför behöver vi bygga ut cykelnätet. På Internationella cykeldagen 3 juni lanserar Vänsterpartiet en ny cykelmiljard.

– Nu väljer allt fler stockholmare att cykla och det är väldigt positivt. Bland annat tack vare subventionen av elcyklar så ökar cyklandet i snabb takt. Det är en cykelrevolution, säger Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

– Elcyklar demokratiserar cyklandet. Nu blir det enklare att pendla in till stan, även för de som bor långt ifrån city. Vi ser att många lite äldre skaffar en elcykel och då orkar längre. Samtidigt ökar det trängseln och hastigheterna på cykelvägarna och det gör att vi nu måste satsa ännu mer på att uppgradera infrastrukturen.

Vänsterpartiet vill bygga ut vägnätet för cyklar så att det blir enklare att resa klimatsmart och säkert. Det är även samhällsekonomiskt lönsamt.

– Om fler cyklar kan vi enkelt minska bilköerna och trängseln i kollektivtrafiken. Hälften av alla bilresor är under 5 km.

Bygg om cykelvägen i gamla stan
Därför vill Vänsterpartiet satsa ytterligare minst en miljard kronor på ett cykelpaket för att underlätta cykling i Stockholm under nästa mandatperiod. Några akuta nålsögon behöver åtgärdas snarast.

– Cyklisterna får en bit av de fyrfiliga bilvägarna intill för att öka säkerheten. Gaturummet i staden är begränsat, och med den utveckling vi ser nu är det rimligt att omfördela en del från bilar till cyklar, säger Rikard Warlenius. Det handlar också om att aktivt börja förebygga konflikter mellan gående och cyklister. Vi måste se till att cyklingen kan öka utan att gående upplever ökad otrygghet eller sämre tillgång till staden.

På internationella cykeldagen lanserar Vänsterpartiet Stockholms stad en stor satsning på cykling:

Cykelmiljarden

 1. Liljeholmen: dra cykelvägen på Södertäljevägen för att undvika konflikt med gående till Marievik.
 2. Gamla stan: gör nuvarande cykelvägen enkelriktad och bygg en norrgående cykelbana längs Munkbroleden-Myntgatan-Riddarhusgränd.
 3. Bredda viktiga cykelstråk så att det går att cykla i olika hastigheter med utrymme att köra om.
 4. Bygg cykelparkering under tak vid alla större trafikknutpunkter: T-Centralen, Odenplan, Fridhemsplan, Liljeholmen, Gullmarsplan, Tekniska högskolan och Årstaberg.
 5. Tillåt endast eldrivna mopeder klass II på cykelvägarna i innerstan. Bensindrivna mopeder tar stor plats och har höga hälsofarliga utsläpp.
 6. Separera cykel- och gångbanor tydligare. Skapa fler tydliga övergångsställen för gående över cykelvägar.
 7. Skapa säkra cykelvägar med bättre belysning och säkra övergångsställen till och från skolor.
 8. Inför Gröna vågen för cyklister och gående vid trafikkorsningar för att minska väntetid och öka säkerheten.
 9. Stockholms stads arbetsplatser ska bli cykelvänliga med bland annat cykelparkeringar, tjänstecyklar, dusch och omklädningsrum.
 10. Prioritera snöröjning av cykelvägar med sopsaltning.

  Rikard Warlenius (V) vill satsa 1 miljard på cykling i Stockholm.
  Rikard Warlenius (V) miljöpolitisk talesperson