Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet söker suppleant till Skolfastigheter i Stockholm

Vänsterpartiet söker en suppleant Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). SISAB bildades 1991 och ägs av Stockholms stad. Bolaget ingår i en koncern med 16 aktiva bolag där Stockholms Stadshus AB är moderbolag. 97 procent av SISAB:s bestånd hyrs ut för utbildningsändamål, främst till Stockholms stad.

SISAB äger och utvecklar 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm. Varje dag vistas omkring tvåhundratusen människor i SISAB:s 1,8 miljoner kvadratmeter utbildningslokaler.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

Sista nomineringsdag är den 5 mars 2018 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se