Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet söker suppleant till Stockholms Hamn AB

Vi söker en suppleant till Stockholms Hamn AB. Stockholms Hamn arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning.

Stockholms Hamn erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I Stockholms Hamns ansvar ingår även utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Grundkrav för nominering är att personen är boende i Stockholm stad och medlem i Vänsterpartiet. Intresse för vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadgar ska kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent, om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi för närvarande har en manlig ledamot i styrelsen föredrar vi därför nominering av kvinnor.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 

 

Sista nomineringsdag är den 30 januari 2018 kl. 12. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se.