Ingen rök utan att elda på klimatproblemen – på DN debatt idag

Mera kol än olivkärnor. Det koleldade Värtaverket släpper ut lika mycket koldioxid som personbilstrafiken i Stockholm. Det rimmar illa med den politiska ledningens ambitioner att minska utsläppen och vara en ”miljöstad i världsklass”. Det är hög tid att Sten Nordin (M) tar sitt miljöansvar, skriver företrädare för Vänsterpartiet på DN Sthlsmdebatt idag.

Läs mer »

Visa upp luften

Vi föreslår i en skrivelse till Trafik- och renhållningsnämnden att staden ska sätta upp displayer som visar luftkvaliteten och tydligt visar när miljökvalitetsnormerna överskrids, särskilt vid utsatta platser som t.ex. Hornsgatan och Sveavägen. Många Stockholmare är nog i nuläget inte medvetna om att miljökvalitetsnormerna för luften idag överskrids dagligen. Det behövs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med luftkvaliteten men ett steg på vägen vore att på ett tydligt sätt informera Stockholmarna hur kvaliteten faktiskt ser ut.

Läs mer »

Stockholms stadshus översvämmat?

Om inget görs kommer de barn som föds i Stockholm idag vara med om en vattenhöjning på nästan två meter innan de blir gamla. Konsekvenserna av högeralliansens klimat- och trafikpolitik kommer att bli långt värre än de vill låtsas om. Under ett event i Kungsträdgården den 11:e september presenterar Stellan Hamrin, Vänsterpartist och limnolog, vad den framtida vattenhöjningen egentligen kommer att innebära för stadshuset, slussen och skärgården. Jens Holm, riksdagsledamot (V) och Ann-Margarethe Livh, oppositionsledare (V), kommer att hålla tal.

Läs mer »

Låt Bromma flygplats bli Bromma Ekostad

Stockholms stad hyr ut Bromma flygfält, stort som Östermalm, till Luftfartsverket för en krona. I en stad med bostadsbrist och dålig luft kan marken användas bättre. Det skriver Vänsterpartiets oppositionsledare i Stockholm Ann-Margarethe Livh och miljöpolitiska talespersonen och riksdagsledamoten Jens Holm i ett gemensamt utspel i tidningen Stockholms Fria.

Läs mer »

Förbjud dubbdäcken i hela innerstan

Dubbdäcken river upp partiklar som varje år dödar 30-40 stockholmare. Stockholmsluften måste bli renare. Därför kräver nu Vänsterpartiet att dubbdäcken förbjuds i hela innerstaden, skriver ledande Vänsterpartister från riksdagen, landstinget och stadshuset på DN Debatt.

Läs mer »

(V)egetarisk lunch i landstingsfullmäktige

VEGETARIAN. En tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten – den största delen från köttkonsumtion. Vänsterpartisten Anna Sehlin motionerar därför om att servera enbart vegetarisk mat i samband med landstingsfullmäktiges sammanträden.

av Anna Sehlin, (V) ledamot Landstingsfullmäktige

Läs mer »

Nu sätter vi väl ner foten kring klimatet?

Idag kommer man i Fastighetsnämnden att fatta beslut om hur personalen för fastighetskontoret ska utföra sina resor. Det är så klart positivt, men lite synd att vår kritik från 2009 om att tjänsterresor med flyg ska klimatkompenseras skulle behöva 2 och ett halvt år innan detta självklara blev självklart för också för alliansen.

Läs mer »

Koll på koldioxiden

KLIMAT. I klimatdebatten diskuteras ofta utsläpp per geografisk enhet och per person men inte per produkt eller tjänst. Nu är ett sådant system under uppbyggnad.
Av …

Läs mer »