Allt talar mot Förbifart Stockholm

Tanken bakom Förbifart Stockholm är att den trafik som ska förbi staden inte ska köra igenom. Så tror de flesta ännu i dag men ”Förbifarten” blir ingen förbifart enligt Trafikverkets beräkningar. Högst tre procent av trafiken är genomfartstrafik. Övriga 97 procent är trafik som ska till eller från mål i regionen. Det innebär ökade köer i de centrala delarna – inte tvärtom. Det skriver Jens Holm (V) och Ann-Margarethe Livh (V) i tidningen ETC Stockholm.

Läs mer »

Vänsterpartiet är det nya klimatpartiet

Stadsodling, solceller på hustaken, trådbussar, cykelbanor och storsatsning på nya hyresrätter och energibesparingar i gamla, ska göra Stockholm till ett klimatföredöme för världen. Det framgår i Vänsterpartiets vision för Stockholm 2030 som lanseras idag på Världsmiljödagen.

Läs mer »

Vinklad opinionsundersökning om Förbifarten

I en opinionsundersökning beställd av Stockholms handelskammare och publicerad i Metro påstås 80 procent av stockholmarna vara positiva till att bygga Förbifart Stockholm, en två mil lång motorvägstunnel som väntas kosta omkring 45 miljarder kronor. Det finns dock mycket som tyder på att det inte är ett rättvisande resultat, andra opinionsmätningar pekar i motsatt riktning.

Läs mer »

Ingen rök utan att elda på klimatproblemen – på DN debatt idag

Mera kol än olivkärnor. Det koleldade Värtaverket släpper ut lika mycket koldioxid som personbilstrafiken i Stockholm. Det rimmar illa med den politiska ledningens ambitioner att minska utsläppen och vara en ”miljöstad i världsklass”. Det är hög tid att Sten Nordin (M) tar sitt miljöansvar, skriver företrädare för Vänsterpartiet på DN Sthlsmdebatt idag.

Läs mer »

Visa upp luften

Vi föreslår i en skrivelse till Trafik- och renhållningsnämnden att staden ska sätta upp displayer som visar luftkvaliteten och tydligt visar när miljökvalitetsnormerna överskrids, särskilt vid utsatta platser som t.ex. Hornsgatan och Sveavägen. Många Stockholmare är nog i nuläget inte medvetna om att miljökvalitetsnormerna för luften idag överskrids dagligen. Det behövs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med luftkvaliteten men ett steg på vägen vore att på ett tydligt sätt informera Stockholmarna hur kvaliteten faktiskt ser ut.

Läs mer »

Stockholms stadshus översvämmat?

Om inget görs kommer de barn som föds i Stockholm idag vara med om en vattenhöjning på nästan två meter innan de blir gamla. Konsekvenserna av högeralliansens klimat- och trafikpolitik kommer att bli långt värre än de vill låtsas om. Under ett event i Kungsträdgården den 11:e september presenterar Stellan Hamrin, Vänsterpartist och limnolog, vad den framtida vattenhöjningen egentligen kommer att innebära för stadshuset, slussen och skärgården. Jens Holm, riksdagsledamot (V) och Ann-Margarethe Livh, oppositionsledare (V), kommer att hålla tal.

Läs mer »