Vi har fått nog!

I dag ryter Vänsterpartiets Tantpatrull till i Dagens ETC :
”Vi har fostrat barn, tagit hand om barnbarn, gamla föräldrar och släktingar, jobbat och slitit hårt …

Läs mer »

Låt oss rusta upp det sociala arbetet i Stockholm!

Nätverket ”Nu bryter vi tystnaden” har tillsammans med de fackliga organisationerna sedan 2011 försökt uppmärksamma de styrande politikerna i Stockholm på hur verkligheten ser ut på socialkontoren runt om i Stockholm. De vill bryta den tystnad som präglar det sociala arbetets praktik för att uppmärksamma vilka livsvillkor de utsatta grupperna som möter socialtjänsten lever under och hur arbetsbelastningen ökar för den enskilda socialarbetaren, skriver Alexandra Mattsson, kandidat Stockholms stadsfullmäktige och socialarbetare (V).

Läs mer »