Vi har fått nog!

I dag ryter Vänsterpartiets Tantpatrull till i Dagens ETC :
”Vi har fostrat barn, tagit hand om barnbarn, gamla föräldrar och släktingar, jobbat och slitit hårt …

Läs mer »

Låt oss rusta upp det sociala arbetet i Stockholm!

Nätverket ”Nu bryter vi tystnaden” har tillsammans med de fackliga organisationerna sedan 2011 försökt uppmärksamma de styrande politikerna i Stockholm på hur verkligheten ser ut på socialkontoren runt om i Stockholm. De vill bryta den tystnad som präglar det sociala arbetets praktik för att uppmärksamma vilka livsvillkor de utsatta grupperna som möter socialtjänsten lever under och hur arbetsbelastningen ökar för den enskilda socialarbetaren, skriver Alexandra Mattsson, kandidat Stockholms stadsfullmäktige och socialarbetare (V).

Läs mer »

Vem bryr sig om socialtjänsten?

Regeringens försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är en viktig orsak till att socialtjänsten nu är i kris. Vi vill prioritera socialpolitiken efter valet, skriver Björn Fries, Eva Olofson och Karin Rågsjö (V) i tidningen Dagens Arena.

Läs mer »

Hyckleri av Moderaterna

Moderaternas tal om fri rörlighet och allas lika värde är bara hyckleri, så länge Moderaterna i Stockholms stad vräker EU-migranter gång på gång, skriver Mikael Gustafsson och Ann-Margarethe Livh från Vänsterpartiet.

Läs mer »

Alliansen fortsätter trakassera hemlösa

Under de senaste åren har det bedrivits en medveten politik för att osynliggöra de sociala problemen i Stockholm. Verksamheter för hemlösa och missbrukare har successivt flyttats ut ur innerstaden. Nu har även Soppkök Stockholm, som under två år delat ut gratis mat på Medborgarplatsen, nekats fortsatt tillstånd.

Läs mer »

Socialarbetare går på knäna

När de rödgröna partierna styrde Stockholm satsade de lika mycket extra på socialpolitik på en mandatperiod som borgarna har satsat på två. Det märks i socialarbetarnas vardag. ”Det är tydligt att borgarna prioriterar att sänka skatten framför att satsa på dem som lever på marginalen”, säger Karin Rågsjö till tidningen ETC Stockholm.

Läs mer »