Allt talar mot Förbifart Stockholm

Tanken bakom Förbifart Stockholm är att den trafik som ska förbi staden inte ska köra igenom. Så tror de flesta ännu i dag men ”Förbifarten” blir ingen förbifart enligt Trafikverkets beräkningar. Högst tre procent av trafiken är genomfartstrafik. Övriga 97 procent är trafik som ska till eller från mål i regionen. Det innebär ökade köer i de centrala delarna – inte tvärtom. Det skriver Jens Holm (V) och Ann-Margarethe Livh (V) i tidningen ETC Stockholm.

Läs mer »

Orminge nästa?

Foto: Kalle Larsson När valet närmar sig profilerar sig partierna med den ena tunnelbaneutbyggnaden efter den andra i starka färger. När linjerna kan vara på …

Läs mer »

Ingrip Wennerholm!

I dag frågade Vänsterpartiet trafiklandstingsrådet och SL:s ordförande Christer G Wennerholm om han känner till de olagliga metoder som SL:s väktarbolag CSG använder sig av …

Läs mer »

Stockholm växer i rekordfart – så kan kollektivtrafiken hinna med

Stockholms län kommer enligt de senaste prognoserna att ha omkring 2, 6 miljoner invånare år 2030. Det ställer både krav på en ökad takt i bostadsbyggandet och en utbyggnad av den eftersatta kollektivtrafiken i länet. En ny rapport från Stockholmsvänstern visar hur moderna trådbussar kan användas för att skapa nya linjer som knyter samman länets kommuner och möjliggör byggandet av 29 000 nya bostäder.

Läs mer »

Protester mot nytt beslut om Förbifart Stockholm

Den moderatledda regeringen har nu fattat beslut om att avslå överklagan av Trafikverkets arbetsplan för bygget av motorvägstunneln Förbifart Stockholm. Vänsterpartiet i Stockholms stad konstaterar att många rättsliga prövningar återstår innan motorvägen kan börja byggas.

Läs mer »

SD sprider myter i tunnelbanan

Foto: Kalle Larsson
Sverigedemokraternas EU-kampanj i tunnelbanan som lanserades den 12 maj har fått häftig kritik från resenärerna. Det är framför allt affischen med ordalydelsen ”Det är dags att …

Läs mer »