Gå direkt till innehållet

Framgångar för Vänstern i Socialnämnden

2012 har präglats av nedskärningar i Socialtjänsten. Jouren för misshandlade kvinnor med missbruksproblem, Q-jouren, hotades av nedläggning. Stödverksamheten BOSSE för funktionsnedsatta, hotades av nedskurna anslag. Staden övervägde att ge anslag till en verksamhet som inte tar emot funktionsnedsatta som medicinerar för ADHD. Allt detta har vi stridit emot.

Vi har drivit frågan om Q-jouren stenhårt, nu får de pengar så att de klarar sig, vi har drivit att BOSSES: råd och stöd ska få pengar från socialförvaltningen, nu är ett avtal tecknat. Vi fick i genom en återremiss på eventuellt stöd till KRIS08. Nej sa vi, det kan inte vara förenligt med lagstiftningen att en organisation som utestänger människor som äter medicin för ADHD får pengar av staden. Bara moderaterna var emot en återremiss.

Men stora brister återstår och inga stora satsningar görs av högeralliansen. Mycket arbete återstår.

Inger Stark och Jackie Nylander
Vänsterpartiet i Socialnämnden