Gå direkt till innehållet

Storm kring Torbjörn

– Sällan har det blåst så här hårt runt mitt huvud, pustade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M), när Vänsterpartister tillsammans med MP och partilöse Lennart Rhodin kritiserade den moderata landstingsledningen för obefintligt intresse för våra nationella minoriteter.

I en motion av  Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. påstår Rosdahl  att landstinget varit delaktigt i arbetet med ett språkpaket till Sverigefinnar som distribuerats bl.a. på MVC och BVC. SLL ingår i förvaltningsområdet för finska språket vilket bl.a. innebär särskilda skyldigheter för att tillhandahålla information för finsktalande och främja finska språket.

–  Torbjörn Rosdahl far med osanning och tar äran av andra i arbetet med de nationella minoriteterna i länet, säger Gunilla Roxby Cromvall.

–  Han kan inte peka på en enda relevant aktivitet som landstinget genomfört för det statsbidrag på 250 000 kr man årligen erhåller för att gynna Sverigefinnarna. Man har dessutom, enligt uppgift, bara använt halva statsbidraget under en treårsperiod.

– På vilket sätt gynnar översättning av webbsidor barns språkliga utveckling, undrade Catarina Wahlgren (V) med hänvisning till alliansens bortförklaringar om vad statsbidraget använts till.

I och med Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2010, stärks de nationella minoriteternas rättigheter, däribland bevarandet av de nationella minoritetsspråken. Enligt lagen ska SLL samråda med alla nationella minoriteter. Trots det har man efter många påtryckningar ännu inte inrättat några formella samrådsgrupper för att få en uppfattning om de nationella minoriteternas behov och önskemål.

Enligt riksdagsbeslut finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.