Gå direkt till innehållet

Alarmerande siffror för förskolan

Under onsdagen kommer kommunstyrelsen i Stockholms stad att besluta om tertialrapporten. Den samlade kvalitetsredovisningen för förskolan visar att andelen utbildade förskollärare är 41 procent, vilket är alarmerande lågt.

– Alla barn har rätt att bli omhändertagna av personal som är utbildad för att göra just det.  Vi står idag tyvärr långt ifrån en pedagogiskt likvärdig förskola för alla barn, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare Vänsterpartiet.

– Andelen utbildare förskollärare varierar mellan stadsdelsområden och förskolor, vilket innebär att det finns förskolor med ännu lägre andel förskollärare. Samtidigt varierar också socioekonomiska förutsättningar och modersmålet bland barnen. En ökad socioekonomisk fördelning inom förskolan blir alltmer angelägen, som ett led i att bekämpa kunskapssegregationen, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare Vänsterpartiet.