Gå direkt till innehållet

Alltfler skadas i Stockholmstrafiken – Vi kräver 30-zon i innerstan

Antalet trafikskadade i Stockholm ökar och bedöms fortsätta öka under de närmsta åren. Det visar ett tjänsteutlåtande från Trafikkontoret. Det är betydligt fler gående och cyklister som trafikskadas i Stockholm, än bilister. Nu kräver Vänsterpartiet att 30-zon införs i innerstaden och i bostadsområden.

– Det är fruktansvärt att så många gående och cyklister skadas i Stockholmstrafiken. Den här sorgliga utvecklingen är inte värdig en fin stad som Stockholm, säger Tobias Johansson (V), ledamot i Trafik och renhållningsnämnden.

– Lägre hastigheter ger färre och mindre allvarliga olyckor. Därför kräver vi nu att 30-zon införs i innerstaden och i bostadsområden. Gående och cyklister måste kunna ta sig fram säkert, säger Tobias Johansson (V), ledamot i Trafik och renhållningsnämnden.

– Utan betydande trafiksäkerhetsåtgärder kommer än fler att skadas i Stockholmstrafiken, det fastslår trafikkontoret. Vi kräver därför en utredning om vad som kan göras för att förhindra att allt fler dödas och skadas i trafiken, säger Tobias Johansson (V), ledamot i Trafik och renhållningsnämnden.  

Länk till lokala siffror för antalet skadade och dödade i trafiken.