Gå direkt till innehållet

Arrogant politik mot Rågsveds friområde

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens borgerliga majoritet inklusive Centern som utropat sig som alliansens gröna röst om start-PM med omfattande radhusbebyggelse i hjärtat av Rågsveds friområde, byggplaner som skär in som en klumpeduns och klipper bryskt av en del av Hanvedenkilen. Läs om förslaget här.

Nu är tidigare löfte om att inte bygga på koloniområdena bortglömt. Södra koloniområdet flyttas frankt till idag förorenad mark längre bort på nuvarande arbetsområde. Vem vill odla där? Det som idag är tillgängligt koloniområde blir privatiserad mark. Friområdet snuttifieras och värdet förminskas.

Detta har blivit ett prestigeprojekt för alliansen. Bygga till varje pris. Flytta husen lite grann då det folkliga motståndet visat vansinnet att bygga i nyckelbiotoper. Kalla husen på Perssons Betong för miljöhus som fernissa över den naturförstörelse som alliansen ägnar sig åt. Glömma löften att inte bygga på kolonier.

Som tur har vi val inom mindre än ett år. Vinner vi valet kan vi slippa radhusen och skydda mot framtida exploatering genom naturreservat eller ekopark. För det är djupt provocerande att göra naturreservat i Årsta och Älvsjö, vilket också är bra, men inte i fattigare Rågsved som är mer skyddsvärt. Det är en klassfråga.