Gå direkt till innehållet

Återuppta förhandlingarna Almega!

Foto: Kalle Larsson

Skärgårdsbåtar och färjor i Stockholm ligger stilla sedan i måndags. För första gången på länge har en arbetsgivarorganisation startat en konflikt på den svenska arbetsmarknaden. Almega – som företräder skärgårdsrederierna – lämnade på söndagen förhandlingarna med Seko och varslade om lockout. Omkring 250 medlemmar inom Seko berörs. Konflikten gäller lönenivån och utformningen av kollektivavtalet. Seko har svarat med att utöka sitt tidigare strejkvarsel.

Almega väljer att dra igång en konflikt för ett avtal som innebär att Sekos medlemmar inte får samma löneökning som övriga grupper på arbetsmarknaden. Medlarbudet, som antogs av Seko men förkastades av Almega, innehöll ett treårsavtal med ett värde på 6,8 procent. Vidare föreslog medlarna att en arbetsgrupp mellan parterna skulle tillsättas för att genomlysa det nuvarande kollektivavtalet. Detta skulle ligga till grund för nästkommande avtalsrörelse.

Almega säger sig vara beredda att gå med på 6,8 procent om Seko är med på att diskutera avtalskonstruktionen. Men det räckte inte för Almega som motiverar sitt beslut med att budet inte innehöll någon förändring av det så kallade tariffsystemet i kollektivavtalet.

Seko kräver samma löneökningar som övriga grupper på arbetsmarknaden samt lika lön för lika arbete och att få behålla ett fast, jämlikt lönesystem istället för att införa individuell lönesättning. De anställda ska inte heller behöva offra sin fritid för en beredskapsersättning på endast 12 kr/tim på vardagar och 24 kr/tim på helgerna. De Sekoanslutna vill bevara sina tillsvidareanställningar och inte riskera att bli säsongsanställda med den osäkerhet det innebär.

Så vad Seko kräver är något så enkelt som trygga anställningar med rimlig lön och ersättning i nivå med det som motsvarande grupper på arbetsmarknaden har.

Konflikten kan bli långvarig och drabbar som alltid i sådana här lägen tredje man hårt. Alla som pendlar till och från jobbet och alla barn som varje vardag är beroende av skärgårdstrafiken för att ta sig till skolan, är nu strandsatta. Värst är det givetvis för invånarna på de öar som blir helt isolerade.

Vi vädjar därför till Almega att sätta sig vid förhandlingsbordet och återuppta samtalen med Seko. Ingen tjänar på låsta positioner och ingen blir segrare i en konflikt där parterna anklagar varandra för strejkbryteri och huliganism.

Gunilla Roxby Cromvall (V)
Gruppledare Stockholms läns landsting