Gå direkt till innehållet

Brister i kontrollen när enhet avvecklades – V får rätt av stadens revisorer

Nu ger stadens revisorer Vänsterpartiet rätt i att det fanns brister i samband med avvecklingen av enheten för personligt stöd i Skarpnäck. Bara två månader efter att enhetschefen slutat sin anställning hade majoriteten av enhetens brukare följt med till chefens nya privata bolag. Chefen kunde starta sin verksamhet utan att betala ett enda öre till staden och utan att stadsdelsnämnden hade fattat ett formellt beslut om upphandling.

– Så här får det absolut inte gå till, och det känns bra att stadens egna revisorer nu ger Vänsterpartiet rätt. Jag tycker att det är under all kritik att assistansverksamheten privatiserats utan politiska beslut och utan ersättning för marknadsvärdet till staden, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare Vänsterpartiet.

Efter Vänsterpartiets anmälan har stadens revisorer granskat om avvecklingen av personligt stöd skett på ett acceptabelt sätt. Revisorerna skriver att det fanns brister i nämndens kontrollsystem för bisysslor, informationen om vad som var tillåtet var otydlig och man hade inte begärt in uppgifter från personalen om vilka bisysslor de hade.

Bristerna har minskat nämndens möjlighet att ta ställning till enhetschefens bisyssla. Ett sådant ställningstagande borde ha gjorts i december 2010 så fort bisysslan blev känd, anser revisiorerna. Däremot har revisorerna inte hittat något underlag som styrker att enhetschefen utnyttjade sin ställning för att värva kommunens brukare till sitt bolag.