Gå direkt till innehållet

Diskrimineringen av romer fortsätter

I dagens DN kan man läsa att avhysningen mot romerna i Högdalen omgärdas av felaktigheter, fördomar och eventuellt missförstånd. Människor i området har sagt att de känner sig hotade trots att polisen inte har sett ett enda konkret skäl till det, tvärtom berättar de som varit i kontakt med romerna att det – såklart – aldrig varit en tillstymmelse till aggression från romerna där. Det är på detta vis fördomar cementeras – ännu ett kapitel i en skamfylld historia av Sveriges behandling av romer. Lyckligtvis fanns det nu en journalist på DN som tog sitt uppdrag på allvar och kollade uppgifterna. Förhoppningsvis blir denna artikel en tankeställare för de styrande i Stockholms stad.
Vänsterpartiet la en skrivelse redan i april om detta

 

Skrivelse till kommunstyrelsen om human behandling av romer

Europas gränser är öppna för EU-medborgare. Fattiga som rika EU-medborgare har samma rätt att komma till och vistas i Sverige. I Stockholm ser vi alltfler fattiga romer, främst från Rumänien och Bulgarien, på våra gator. Dagens Nyheter skildrade för en tid sedan den fruktansvärt utsatta situation som många av romerna lever under. I vår stad.

Det är väldokumenterat att romer utsätts för extrem förföljelse i många länder i Europa. Med förföljelse följer fattigdom, arbetslöshet, brist skolgång för barnen och extrem utsatthet för våld. Det finns till och med ohyggliga planer på speciella läger för romer och krav på speciella stämplar i passen för just romer. Förföljelser av romer i Europa är de olika ländernas ansvar och självfallet också EU:s eftersom EU ska ställa krav på sina medlemsländer när det gäller mänskliga rättigheter. EU har också skyldighet att följa upp att de resurser som satsas på att förbättra romernas situation används på rätt sätt.

Många av de romer som sökt sig till Sverige har gjort det i desperation över en fattig och ohållbar situation i hemlandet. Att få jobb i Sverige visar sig vara omöjligt och vad som återstår är att tigga. De yrkesmusiker som kommit hit för att spela tvingas också spela på gatorna för att på så sätt försöka få ihop pengar. Som en öppen och human stad kan vi inte bara blunda för situationen och kräva förbud att tigga eller försöka hitta anledningar att deportera romer från Sverige. För någon vecka sedan skulle en grupp romer avhysas från en upplagsplats på stadens mark i Högdalen, men hann flytta innan avhysningen. När vänsterpartiet ställde frågor i socialnämnden den 26 mars visste socialförvaltningen varken att det fanns en bosättning där eller att romerna skulle avhysas. Ingen vet var romerna tog vägen, men det är klart att alltfler husvagnsläger eller läger med provisoriska bosättningar förekommer på olika håll i staden. Detta är inte värdigt Stockholm.

Vänsterpartiet föreslår att staden skyndsamt ordnar beredskap för att agera på ett humant sätt och enligt mänskliga rättigheter i samband med bosättningar enligt ovan.  Vi vill att resurser ges så att ingen ska behöva avvisas från logi på härbärgen som exempelvis Vinternatt. Även stadens möjligheter att tillfälligt upplåta mark med sanitära möjligheter måste finnas.

Stockholm den 17 april 2013