Gå direkt till innehållet

En likvärdig skola är en blandad skola

Stockholmsvänstern har en utbildningspolitik mot utför-skap.  Vi satsar över en halv miljard mer än borgarna på en likvärdig skola, en jämlik skola och en skola där ingen blir rik på vinsten. Den där skolan som ger Ahmed samma chans som Gabriel. Vår ingång är alla de rapporter som pekar på en ökad kunskapssegregering. Skolan som sorteringsverktyg. Vi har en tydlig genomförbar vision om godkända betyg från grundskolan. Gymnasiet ska vara ett möjligt val för alla ungdomar i Stockholm.

En likvärdig skola är en blandad skola. En skola där barn med olika bakgrund möts.  Där alla barn får samma förutsättningar oavsett bakgrund. En skola där föräldrar är trygga med att deras barn får den kunskap och demokratiska fostran som skolan ska ge. Men idag har vi en segregerad skola som har svårt att klara sitt kompensatoriska uppdrag.

I gynnade stadsdelar har varenda elev så bra betyg att de kan börja gymnasiet. I mindre gynnade stadsdelar lämnas nära en tredjedel av klasskamraterna utanför när det är dags att börja i gymnasiet.

Att som barn växa upp i en familj med knapp ekonomi och små sociala och kulturella resurser ger sämre chanser att kunna leva ett bra liv som vuxen. Det vet vi. Många barn och unga behöver därför riktade insatser här och nu,. Detta är en rättighetsfråga. Alla barns och ungdomars rätt till kunskap. Det behövs långsiktighet och ambitioner att vilja minska klyftorna. 

En halv miljard för att få loss mer pengar till tilläggsanslaget riktat till de som mest behöver skolan. Mer lärarledd undervisning. En halvmiljard för allas rätt till läxhjälp genom skolan och behöriga lärare. En halv miljard för fler kommunala enheter med resursklasser vid skolorna. Vi höjer skatten bl.a. för en skola som gynnar alla elever. Vi gör som i New York – vi höjer skatten för bättre välfärd.

Läraryrket måste uppvärderas och skolor med låga resultat kunna attrahera de bästa pedagogerna. Riktigt bra skolor kan kompensera för klasskillnader.  Kommunala skolor ska kunna vara givna förstahandsval för eleverna Det behövs en politik för jämlikhet som tar bort vinstslöseriet i skolan. Inga ungdomar ska se framtiden köra förbi.  En halvmiljard. Till framtiden.  Till Stockholms alla barn och ungdomar.

 Karin Rågsjö