Gå direkt till innehållet

En luft vi kan andas

Stockholmare!

En trafikpolitik för vår snabbt växande stad, ska innebära god framkomlighet, en luft som går att andas och ett minimum av olyckor. Det är ett Stockholm där bilen har mindre plats än idag, och där de flesta tar sig fram till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

Luftkvaliteten i Stockholm är i ett mycket allvarligt läge. Vi riskerar dryga böter för att vi inte når upp till EU:s riktlinjer, men vad värre är; vi riskerar hälsan för de som bor och lever i Stockholm.

Partikelhalterna är fortfarande för höga, ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan räckte självklart inte.

Ett sätt att komma framåt är att visa upp det som idag är ett osynligt problem. Vi vill placera ut displayer, som tydligt visar luftens kvalitet.

När vi ser problemet – när luften blir för dålig – kan vi också öka förståelsen för de åtgärder som måste vidtas, såsom utökat dubbdäcksförbud och kraftig minskning av privat biltrafik.

Majoriteten har i sin budget också skrivit att fler behöver gå, cykla och åka kollektivt. Fint.

Men då står det där – beslutet om Förbifart Stockholm – som ett utropstecken bakom dödsdomen för klimatmålen!

Förbifarten kommer att innebära ökad biltrafik!

Vi vet – både de som är för och emot – att fler och större vägar leder till mer trafik och växande köer.

Det är bra att även alliansen nu vill utöka och utvidga systemet med trängselavgifter, men det är bakvänt att återinvestera avgifterna i att skapa mer trängsel, vilket blir följden av Förbifarten.

Vi måste investera de pengarna i en kraftigt utbyggd kollektivtrafik om vi ska ha en chans att klara framkomligheten i vår växande stad.

Cykelplanen ska nu äntligen genomföras.. –Nej, vänta, det var förra årets anförande. Eller var det året innan?..

Förra året hade majoriteten i alla fall lagt lite pengar för det i sin budget. Då påpekade vi att det saknades tidsramar, och att det går alldeles för långsamt, och nu står jag här och säger det igen!

Vi stockholmare är verkligen i behov av en genomförd cykelplan – igår!

En annan stor miljöutmaning är stadens avfallshantering

Vi vill se ett system med Fastighetsnära insamling, en kraftigt ökad insamling av matavfall, och genom investering i optisk sortering kan vi även återvinna fler fraktioner än bara matavfall.

Staden ska också ha en förbehandlingsanläggning för biogas – driven i egen regi.

Vi har även avsatt pengar för fler Återvinningscentraler, på sikt vill vi se en i varje stadsdel, och till dem ska man kunna ta sig med kollektivtrafik.

Politiken är på väg åt rätt håll på detta område, men det går alldeles för långsamt, om vi ska lyckas ta hand om ett växande antal invånares avfall på ett miljövettigt sätt.

Vänsterpartiets förslag till budget är ett förslag för att få ett hållbart Stockholm, här och nu – och för framtiden!

Som ni kanske anar yrkar jag bifall till Vänsterpartiets förslag till budget!