Gå direkt till innehållet

En stad för barn, en stad för alla

Ordförande Fullmäktige, medborgare, barn och ungdomar!
Barn- och ungdomsperspektivet MÅSTE genomsyra all stadsplanering! Om det är bra för barn, blir det bra för alla! ( och de gamla…)

För flera år sedan så skrattade Du Regina Kevius åt Vänsterpartiet, Du sa… ska det var rosa hus och låga dörrar som bara barn kan komma in igenom? Nu börjar de borgerliga partierna inse att vi har rätt och tar upp barn-perspektivet. Men Ni går aldrig från ord till handling!

Vänsterpartiet prioriterar byggandet, för 2014 med minst 6250 hyresrätter Det ska vara billiga lägenheter och studentbostäder. Återigen tar de borgerliga partierna UPP Vänsterpartiets POLITIK, det vi sagt i flera år! Ni skriver ” skapa ETT projekt att bygga billiga bostäder för unga” ETT! Jo tack, men det skrev ni ju förra året också – men vad händer? NADA! Ingenting!
Det blir inte många billiga lägenheter med er politik. Med vår politik byggs 1562 öronmärkta HYRESRÄTTER för unga varje år.

Vänsterpartiets politik är att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen, att bygga på redan använda hårda ytor och att inte bygga i parker, på grön mark och i de gröna kilarna. Vi måste använda marken effektivt, vi mycket restriktiva med att bygga enfamiljshus.
Vår politik gör skillnad:

När alliansen vill ha ETT miljöspetsområde ( Huka er i Rågsveds skogar……) då vill Vänsterpartiet ha plushus , passivhus och ett mycket lägre energibehov

När alliansen vill att demokratin ska öka endast i ”vissa större utvecklingsprojekt” och utveckla en medborgardialog. Då vill Vänsterpartiet sedan länge ha både områdesplanering, omvänt planförfarande och en helt annan demokratiprocess där medborgarna visar sina kunskaper och önskningar i ett område de känner väl till. Och det i alla projekt.

När alliansen talar om att koppla samman ytterstadens delar så skiljer vi oss markant åt: Vi vill inte att man bygger i grönområden och regionala kilar. Men gärna i Västberga industriområde o Hagastaden. På redan hårdgjord mark.

När alliansen vill bygga varje kvarter i ytterstaden enligt den klassiska staden med ”tydliga kvarter” så vill Vänsterpartiet i stället att alla blommor ska blomma när det gäller arkitektur, färg och form, och med gröna mellanrum.

Det viktiga är att vi bygger på rätt plats, med rätt utformning!

Vänsterpartiet avsätter drygt 20 miljoner för att snabba på byggandet, där ingår också resurser för att stärka arbetet för funktionsnedsatta genom mer pengar för enkelt avhjälpta hinder.

Bifall till vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen.