Gå direkt till innehållet

Ett annat perspektiv

Catarina Wahlgren (V) bidrog med en beskrivning från länets ytterkant i dagens budgetfullmäktige:
I Norrtälje kommun ser det väldigt annorlunda ut än i de områden som har tillgång till tunnelbana eller femminuterstrafik med buss utanför fönstret. Om du inte är nöjd med vårdcentralen i Älmsta är det inte bara att välja en annan. Tillgängligheten till läkare, sköterskor, mvc, bvc mm blir i länets ytterkanter inte automatiskt större i och med fler vårdval.  Snarare riskerar konkurrens i dessa områden, där underlaget är ganska litet, slå ut mindre enheter och försämra tillgängligheten för invånarna.
I Vänsterpartiet anser vi att vi måste se till att erbjuda en högkvalitativ vård åt alla och detta görs bäst genom att anpassa vården efter de förutsättningar som finns för invånarna. Det görs inte genom likriktning à la Vårdval Stockholm. I Vänsterpartiet lanserar vi istället ett hälsoval som inte bara rymmer hänsyn till socioekonomiska förhållanden utan även möjlighet att framföra synpunkter om var etableringar sker så att vi kan bemöta de behov som finns.
Tiohundraprojektet här i Norrtälje har från start blivit styvmoderligt behandlat och haft ett otillräckligt tillskott av pengar, både från kommun och landsting. När projektets särart diskuterats i denna sal har röster ofta höjts om att Norrtäljeborna minsann inte ska ha en bättre vård än övriga länet. Det är ett konstigt argument. Om det vore så att Norrtäljeborna hade en bättre vård vore det då inte läge för resten av länet att se och lära istället för att se till att även Norrtäljeborna påtvingas ett vårdval som inte är anpassat efter de fysiska förutsättningarna?
Det kan vara svårt att sätta sig in i andra situationer än dem man är van vid, men det händer kanske någongång på sommaren att även församlingen här besöker länets nordligaste kommun som har nästan 60 000 invånare på vintern och över 200 000 invånare på sommaren. Annars är ni välkomna till Norrtälje i sommar och ta med iphonen. Men se till att ni inte blir sjukare än att ni kan släpa er till ett ställe med mottagning så att ni kan gå in i ert eget sjukvårdsrum på nätet för på besparingslistan står bl a den speciella sommardoktorn som finns där för sommarbefolkningen, vilket kommer att leda till långa köer på akuten. Finns det nån där? Sjuksköterskorna i Norrtälje erbjuds bara 5000 mer för att skjuta på sin semester medan de på Karolinska erbjuds 15 000. Kanske blir ni tvungna att åka hem till stan.