Gå direkt till innehållet

Förvaltningsrätten går emot alliansens åtstramningar

De borgerliga partierna har drivit ett idogt arbete för att göra livet besvärligare för den som tvingas leva på socialbidrag. Årligen tar man centrala riktlinjer där man drar upp gränser för vad får nöja sig med om man saknar pengar. SL-kort kommer inte på fråga om man inte har ett jobb som ligger minst 3 km bort. Har man en bostadsrätt måste den säljas, oberoende av storlek. En hyreslägenhet får man bo kvar i om inte hyran anses för hög. Däremot får man inte något stöd om man vill vara med i Hyresgästföreningen och bidra till att hålla hyran nere. Tidigare har det varit acceptabelt att vara med i facket men det har man försökt ändra på och sagt nej till bistånd till fackföreningsavgift. Skälet har varit att det ansetts osannolikt att klienten skulle få jobb och då anses det onödigt att vara med i facket. Förtroendet för den egna arbetslinjen är uppenbarligen minimalt.

Glädjande nog har man nu fått bakläxa i Förvaltningsrätten som förklarat att man har rätt att få bistånd till fackföreningsavgift . I ett annat domslut har rätten gett en person rätt att bo kvar i sin hyreslägenhet trots att hyran översteg de takbelopp som finns angivna i anvisningarna. Istället tyckte rätten att man skulle göra en individuell prövning av vad som var rimligt.

En gång i tiden gick Stockholms stad i bräschen för generösare socialbidragsnormer och för att se bistånd som en rättighet istället för en nådegåva. Att kunna känna ekonomisk trygghet när man är arbetslös, långvarigt sjukskriven eller av andra skäl har otillräckliga inkomster är något som underlättar rehabilitering. Alliansen så kallade arbetslinje är det rakt motsatta. Nu har den åtminstone fått bakläxa i domstolarna.