Gå direkt till innehållet

Fram för spårvagnar på gummihjul

Tre debattörer från Hammarby sjöstad slår ett slag för energisnåla bussar, så kallade laddhybrider, i innerstaden. Vänsterpartiet välkomnar alla initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser och skapa ett effektivt transportsystem som uppfyller behoven hos Stockholms snabbt växande befolkning, skriver Gunilla Roxby Cromvall (V) i en replik på dn.se i dag.

Att biogasen som nu driver innerstadsbussarna inte kommer att täcka framtida behov är uppenbart, medan elektricitet framställd av sol- vatten och vindkraft hör till de mest miljövänliga energikällor vi har.

Men det finns också andra energisnåla alternativ. I Lyon, Zurich och andra europeiska städer satsar man på spårvagnar på gummihjul (trådbussar) som ett kostnadseffektivt alternativ till buss- och spårvagnstrafik. En stor fördel är att man på kort tid kan bygga upp en kapacitetsstark kollektivtrafik. Dessa fordon är tysta, miljövänliga – ur både ett lokalt och globalt perspektiv – och fordonen finns som lagervara hos flera stora fordonstillverkare, till skillnad från laddhybrider som ännu är en oprövad teknik. Moderna spårvagnar på hjul är rymliga och bekväma och accelererar snabbt utan buller och avgaser. De är resenärsvänliga och lätta att komma på och av, också för personer med barnvagn och rullator och kan rymma dubbelt så många passagerare som en normalstor buss.

Spårvagnar på gummihjul
släpper inte ut några skadliga ämnen i gatumiljön. De får sin energi från en elektrisk ledning ovanför gatan. De har en mycket hög verkningsgrad jämfört med en buss med förbränningsmotor, oavsett om den drivs på etanol, diesel eller biogas. Energiförbrukningen är i nivå med spårvagnen och innebär en 60-procentig energibesparing jämfört med dagens biogasbussar och elen kan dessutom återanvändas.

I likhet med debattörerna uppmanar jag den borgerliga landstingsmajoriteten att våga tänka nytt. Att satsa på ett nät med spårvagnar på gummihjul i innerstaden är en framkomlig väg. Lämpliga första linjer att konvertera kan vara de hårt belastade stombusslinjerna 2 eller 4.
Gunilla Roxby Cromvall (V), Gruppledare och ledamot i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting