Gå direkt till innehållet

Fri tilldelning nu!

– Det är integritetskränkande och orättvist att färdtjänstresenärer ska behöva redovisa sitt resande när andra inte behöver göra det, säger Pia Ortiz Venegas (V) i Färdtjänstnämnden.

Alla ska ges möjlighet till delaktighet i samhället, anser Vänsterpartiet och så många som möjligt ska kunna åka med den ordinarie kollektivtrafiken. För alla andra ska färdtjänsten utgöra ett fullgott alternativ. Vänsterpartiet avsätter därför medel i budgeten 2014 för att förbättra och förenkla färdtjänsten. Bland annat ska färdtjänstresenärer erbjudas fri tilldelning av resor och den extra avgiften för färdtjänstresor längre än tre mil ska slopas.

– Vårt län är stort och att begränsa resorna till tre mil är inte rimligt.  Var och en måste få avgöra sitt resebehov själv. Vi vill väl inte skapa ett A- och ett B-lag där några ska få fler resor än andra, sade Pia Ortiz Venegas och fortsatte:

– Alla som fått ett beslut att de beviljats färdtjänst borde givetvis samtidigt få fri tilldelning av resor. Det är en enkel regel och med den undviker vi onödig administration.

Endast 5 procent av färdtjänstresenärerna utnyttjar alla sina resor. Alliansen var dock tydlig med sitt svar på kravet om fri tilldelning:

– Det kostar för mycket, sade ordföranden i Färdtjänstnämnden Karl Henriksson (KD).