Gå direkt till innehållet

Fullt i krubban

– Att man föder barn och att barn inte kommer med storken, borde vi i landstingsfullmäktige ha insett för längesedan, inte minst alliansen som styrt i sju år. Det sade Håkan Jörnehed när han talade med ett 50-tal barnmorskor som uppförde ett julspel i samband med fullmäktigemötet i dag.

Vi vet att ni har en besvärlig situation, att ni är under mycket hård press och att det påverkar de födande mammorna och de blivande föräldrarna.

Vi har vetat i flera år att vårt län växer med 35 000 – 40 000 invånare per år, minst hälften av dem är nyfödda bebisar.  I år har 1838 blivande mödrar i Stockholm tvingats föda på ett annat sjukhus än de själva valt. Men först nu föreslår alliansen att man ska öppna en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus. Vi har tappat minst tre år i styrfart.

Alliansen vill inte öppna den nya förlossningskliniken i egen regi, men eftersom vi har ett vårdval inom förlossning så kan de inte heller ge uppdraget direkt till Capio som kanske skulle vara det mest naturliga då de redan befinner sig på sjukhuset.  Vårdvalet innebär att man måste tänka på konkurrensneutraliteten och därmed är det i dag osäkert vad som händer. Går det att ge uppdraget direkt till Capio eller överklagar någon annan privat aktör, med långa juridiska processer som följd?

Vi i Vänsterpartiet föreslog redan 2010 att man skulle inrätta en förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus i  landstingets regi.  Den hade varit i drift nu om man lyssnat på oss men alliansen vill att marknaden ska lösa problemen. Därför ska nya privata BB Sophia ge oss fler förlossningsplatser. Men i dag är det ännu oklart om de uppfyller alla krav, inte minst när det gäller den akuta vården.

Vänsterpartiet föreslår också att man ska utreda om det går att öppna ännu en förlossning på Södersjukhuset och även på Huddinge sjukhus.

Men det behövs inte bara fler förlossningsplatser, det krävs också förutsättningar för att ni barnmorskor ska vilja jobba i  landstingets förslossningsvård och kunna göra ett gott arbete. Vänsterpartiet stödjer helhjärtat, både på nationell nivå och på lokal nivå, ”one to one care”, alltså en barnmorska per kvinna i aktivt förlossningsarbete. Det går i Danmark och i Norge och det ska självfallet erbjudas kvinnorna i Stockholm också.

Redan i dag skulle man kunna erbjuda de barnmorskor som vill arbetar ofrivillig deltid heltid. Och man bör anställa de barnmorskor som vikarierade i somras.

Jag vill påminna er om att julen är röd och hjärtat sitter till vänster, avslutade Håkan Jörnehed.